Illustrasjonsfoto: VE Anlegg

Illustrasjonsfoto: VE Anlegg

Kommunal byggherre kastet ut entreprenør i Bergen – dømt til å betale over 25 millioner

Kommunalt eide BIR Infrastruktur AS kastet ut VE Anlegg AS fra en graveentreprise i Bergen. Nå er byggherren dømt til å betale mer enn 25 millioner kroner i erstatning, vederlag og saksomkostninger til entreprenøren.