Fageksperter mener det er en uakseptabel høy risiko for utilsiktede detonasjoner av elektriske tennsystemer ved bruk av elektriske maskiner. Illustrasjonsbildet viser en standard gravemaskin.
Fageksperter mener det er en uakseptabel høy risiko for utilsiktede detonasjoner av elektriske tennsystemer ved bruk av elektriske maskiner. Illustrasjonsbildet viser en standard gravemaskin.

Kombinasjonen av el-maskiner og elektriske tennere kan få fatale konsekvenser - dette sier byggherrene

En arbeidsgruppe nedsatt av NFF fraråder sterkt all bruk av elektriske maskiner i kombinasjon med elektriske tennsystemer. Byggeindustrien har spurt Nye Veier, Bane Nor og Statens vegvesen om hvordan de vil forholde seg til dette i prosjektene.