Kokstadflaten 29

Strand AS har ført opp et kontorbygg på Kokstad i en totalentreprise der alle selskapene i FM Gruppen nå er samlokalisert, deriblant Strand.

Fakta

Sted: Kokstad, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kontorbygg med bilforretning

Kontraktssum uten merverdiavgift: 70 millioner kroner

Bruttoareal: 4.600 kvadratmeter

Tiltakshaver: Kokstadflaten 29

Totalentreprenør: Strand

Arkitekt: En-til-En arkitekter

Landskapsarkitekt: TAG arkitekter

Rådgivere: RIB: Smidt & Ingebrigtsen l RIV og RIE: Structor Bergen l RIAku og RIGeo: Sweco Norge l RIBr: Konsepta l BREEAM og RIVA: Asplan Viak l BREEAM rådgiver: Multiconsult l Utomhus VA: VA-Teknikk Vest

Underentreprenører og leverandører: Tekniske fag: Bravida l Fasadeleverandør: Alutile Norge l Grunn- og rivningsarbeider: Fyllingen Maskin l Betongarbeid: Strand l Hulldekker: NOBI Voss l SD anlegg: Schneider Electric Buildings Norway l Stål og rømningstrapper: Fana Stål l Belysning (prosj. og lev.): Fagerhult Belysning l Vinduer: H-Vinduet Magnor l Blikkenslager: Os Blikk og Fasade l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Flis og rekkverk: Krystof Bygg l Maler: Malermester Torgersen l Belegg: Byggtapetsermester Stigen & Kronheim l Glassfasade: Gjesdal Aluminium l Sprinkler: Sprinkler Vest l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken l Tømmer: BB Bygg og Prosjektering l Brannsikring og stålisolasjon: Damsgård Brannsikring l Lås og beslag: Lås 24 l Innredning: Innomhus l Dagslysberegninger: Erichsen & Horgen l Summing og epoxy industrigulv: Hummervoll l Taktekking: Fløysand Tak

Bygget er tegnet av En til En Arkitekter. TAG arkitekter har vært landskapsarkitekt og byggherre er Kokstadflaten 29 AS.

Bygget er på 4.600 kvadratmeter fordelt på fire etasjer (og teknisk rom på taket). Entreprisekostnad er 70 millioner kroner uten tomt og merverdiavgift. Byggestart var i oktober 2016. Bygget stod ferdig 31. april i år.

Celler og landskap

– Tredje etasje har en kombinasjon av cellekontorer og mindre landskap. Alle selskapene i FM Gruppen har kontorer i bygget, de to største er Strand og Fyllingen Maskin, forteller prosjektleder Sigurdur Hreinsson i Strand.

Ifølge Hreinsson har FM Gruppen hatt brukerpåvirkning på bygget og er fornøyd med sluttresultatet.

– Byggeprosessen gikk greit og var uten spesielle utfordringer. Det vil bli søkt om klassifisering som BREEAM Very Good, opplyser han.

I kantinen (som også ligger i tredje etasje) er det 80 sitteplasser. Første etasje er leid ut til Kokstad Autosenter, som har eget spiserom. I andre etasje er det parkering. Bygget ligger 500 meter fra bybanestopp og busstopp.

Totalteknisk

Bravida har vært teknisk entreprenør i prosjektet. Prosjektleder Trond Tysnes i Bravida forteller at selskapet har utført alt av elektroarbeider, SD-anlegg, varme og sanitær, sprinkler, ventilasjon og kjøling. Bravida har også hatt ansvar for prosjektering av de tekniske fagene. Totalt har Bravida lagt ned cirka 16.000 timer på Kokstadflaten 29.

– Arbeidene har gått greit. Siden det er det første BREEAM jeg har vært med på har det vært mye å sette seg inn i. Bygget kjøles med ventilasjonsluft og i den varmeperioden vi har hatt i det siste har kjølingen fungert fint. Kokstadflaten 29 har vært et kjekt prosjekt å arbeide med, sier Tysnes.

Stål og hulldekker

Tomten på Kokstadflaten er på cirka 2,5 mål og har fjellgrunn. Et bygg som stod på tomten tidligere er revet. Det er membran mot radon under bygget, samt to brønner for fremtidig bruk mot radon. Ved siden av bygget er det to store fordrøyningsbasseng for overvann.

Bygget har tilnærmet L-form. Bærende konstruksjon består av stålsøyler og hulldekker. Det er plasstøpt betong mot fjell i bakkant av bygget. Taket er flatt, isolert og tekket. Fasadene består av stenderverk kledd med hvite fasadeplater levert av Alutile. Det er glassfasader ved inngangspartiet i tredje etasje og rundt bilforretningens salgshall i første etasje.

De fleste rom har linoleumsbelegg med et filtlag under. Garderober og andre våtrom har vinylbelegg mens gjestetoaletter er flislagte. Bilforretningen har en kombinasjon av fliser og tepper i salgshallen og betong med epoksy i verkstedet. Parkeringsetasjen har asfalt på gulvet. I kontoretasjene er det systemvegger. I kontorer, lobby og kantine er det systemhimlinger. I parkeringsetasje og i bilforretning er det åpne himlinger.

Ingen fraværsskader

Det er 250 mm isolasjon i ytterveggene og i snitt 250 mm i taket. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,7. Vinduer er i tre med beslag av aluminium. Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Hele bygget er sprinklet og har universell utforming.

Solavskjerming skjer med utvendige persienner. Det er lagt opp til å bygge på en femte etasje senere. Sorteringsgrad for byggavfall er 88,2 prosent. Da aktiviteten var på topp var 55 personer med på byggingen. Bygget er ført opp uten fraværsskader.

Kokstadflaten 29 er ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer basert på varmepumpe (gulvvarme i dusjer). Kjøling skjer via ventilasjon, men bygget er utformet slik at behovet for kjøling skal være svært lite. Ventilasjonen er balansert og anlegget har varmegjenvinning.


Flere prosjekter