Kokstaddalen 33

FM Strand AS har totalrehabilitert og bygget ut Kokstaddalen 33 på Kokstad i Bergen.

Fakta

Sted: Kokstad, Bergen

Prosjekttype: Nybygg og ombygg, kontor og lager

Kontraktssum eks mva:
47,5 millioner kroner

Bruttoareal: 3.494 kvm

Tiltakshaver:
Dalseide og Fløysand Eiendom

Totalentreprenør: FM Strand

Teknisk totalentreprenør: Caverion

Arkitekt: OG arkitekter

Rådgivere: RIB: Holst & Valen l RIV og RIE: Caverion l RIMiljø: Multiconsult l RIBr: Sweco Norge

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid: FM Gruppen l Fjell-
sikring: WIMO Fjellsikring l Miljø-
sanering: PeWe l Betongarbeider: FM Strand l Betongelementer: Con-Form Bergen l Betongsaging: Sørheim riveservice l Gulvstøp/tynnavretting: Betonggulv l Bærende stål-
konstruksjoner: Fana Stål l Taktekking: Protan Bergen l Glass- og alu: John Holvik l Vinduer: H-Vinduet Bauge l Solavskjerming: Vental l Blikkenslager og fasadearbeid: Fasade & Bygg Service l Rekkverk: Profftrapp l Tømrer: Bergen Miljøbygg l Innv. tømrerarb: Innomhus l Maler: Malermester Torgersen l Gulvlegger: Paul I Kronheim l Parkett: Bo Andren l Flis: Flis & Mur l Branntetting: Protectio l Branngardin: Norsk Portservice Vest l Lås og beslag: Låsservice l Storkjøkken: Karl B Hauge l Kaffebar: HTH Kjøkkenforum Bergen l Heiser: Ing Stein Knutsen

Prosjektleder Steffen Sørås i FM Strand forteller at eksisterende del er bygget om fra lager og produk-sjonslokaler til kontorer. I tillegg har bygget en ny fløy med kontorer, møterom, kantine og hovedinngang. Bygget skal brukes av olje-
serviceselskapet Beerenberg.

47,5 millioner kroner
Tiltakshaver er Dalseide og Fløysand Eiendom AS. OG arkitekter AS har tegnet ny fløy og rehabilitert del. FM Strand har utført bygge-arbeidene i totalentreprise. Kontraktssummen er på 47,5 millioner kroner eks. mva.

Tillatelse til igangsettelse ble gitt i november 2013, og brukstillatelse ble gitt i februar i år. I løpet av våren skal også et gammelt kontorbygg på tomten rives.

Fleksibel bredde
Sivilarkitekt Ulf Røstøen i OG arkitekter forteller at bygget har en bredde som egner seg både til kontorlandskap og til cellekontorer.

– Det har gitt et meget fleksibelt bygg. Vår erfaring er at byggherrer og leietakere i Bergen foretrekker cellekontorer i større grad enn det gjøres i Oslo. Vi har prøvd å få til en enkel og lett fasade hvor det i brystningene er et samspill mellom hvite alumin-
iumsplater og svarte glasspartier. Fasaden kommer først til sin rett når kontorbygget som står fremfor dette bygget blir revet, sier Røstøen.

Plasstøpt betong
Bygget er vinkelformet og har et samlet areal på 3.494 kvm. Den nye delen er på 2.100 kvm. På taket av den eksisterende delen er det bygget et ventilasjonshus på 100 kvm.

Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong. Taket i den nye delen er også plasstøpt og forberedt for en ekstra (fjerde) etasje. Den eksisterende delen kan påbygges en tredje etasje. Trappehus og ventilasjonshus har tak av q-dekker. Fasadene er kledd med Alucobond fasadeplater i hvitt og svarte glassplater.

I løpet av våren skal uteområdene opparbeides. De omfatter 14 biloppstillingsplasser.

Tomten i Kokstaddalen er på 9,5 mål. Bygget ligger på en sprengsteinsfylling som ligger på fjell. Forurensede masser måtte fjernes fra tomten og det er lagt radonduk og forberedt for tilkobling av rør og vifter.

Cellekontorer og landskap
Kontoretasjene har kombinasjon av cellekontorer og landskap, med innslag av møterom og kaffebarer. I første etasje ligger det en stor kantine som også kan brukes som møterom. Hele bygget har universell utforming.

Bygget har fliser, teppefliser og parkett på gulvene, fliser, malt gips, systemgips på veggene og systemhimlinger. Det er 25 cm isolasjon i veggene og i snitt 30 cm i taket. Trykktesting viser en luftveksling per time på 0,3. Det er levert 92 tonn byggavfall med en sorteringsgrad på 82,3 prosent (hvis forurensede masser tas med blir sorteringsgraden 95 prosent). Byggearbeidene er utført uten fraværsskader.

Kokstaddalen 33 er prosjektert og bygget etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer og er basert på fjernvarme. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning. Solavskjerming skjer med utvendige Zip screens.

Utfordrende prosjekt
Steffen Sørås forteller at grunnforholdene, med forurensede masser og behov for fjellsikring, var utfordrende.

– Det samme var prosjektering og ombygging av den eksisterende delen av bygget på grunn av feil i de gamle tegningene. Vi hadde også krevende HMS siden det arbeidet folk i den eksisterende delen av bygget, sier Sørås.

Han sier prosjektet har gitt medarbeiderne i FM Strand økt kompetanse på ombygging og tilbygg på eksisterende konstruksjoner, på tetthet og fuktighetskontroller og på uavhengig kontroll.


Flere prosjekter