Illustrasjonsfoto: Scanstockphoto

Illustrasjonsfoto: Scanstockphoto

KOFA: Kommunen brøt regelverket, men regelbruddet påvirket ikke asfaltkonkurranse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) mener Flekkefjord kommune brøt kravet til forutberegnelighet i konkurransen om asfaltering. Klagenemda konkluderer likevel med at regelbruddet ikke fikk uttelling for konkurransen.