Daglig leder i Norwegian Green Building Council, Kjersti Folvik (til venstre), og administrerende direktør i World Green Building Council, Terri Wills. Foto: NGBC

Knytter dagslys til nattesøvn

World Green Building Council mener tilgang til dagslys på arbeidsplassen kan gjøre mye for helsen.

Det kommer frem i en pressemelding fra den norske avdelingen i BREEAM-organisasjonen, Norwegian Green Building Council (NGBC).

Ifølge NGBC får man i gjennomsnitt 46 minutter mer søvn per natt ved å oppleve dagslys gjennom arbeidsdagen.

Terri Wills, administrerende direktør i World Green Buildning Council (WGBC), var hovedtaler på OBOS boligkonferanse 21. september. Hun forteller at bedre søvn har sammenheng med hvor mye dagslys man utsettes for hver dag, hevder at en vindusplass på jobben kan redusere sykefraværet med så mye som 6,5 prosent.

– Dokumentert kvalitet er en trygghet for boligkjøperne, sier daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik.

– Det er vanskelig, om ikke umulig, for boligkjøpere å vurdere den tekniske kvaliteten på boligen, så hvordan skal man da vite om man får som bestilt? spør hun i pressemeldingen.

NGBC i den anledning utformet sine egne bud for boligkjøpere:

1. Du skal ikke tro at dagslyset kommer av seg selv 

Hvor godt er dagslyset? Gjelder det alle rom? Kan dagslyset dokumenteres? Finnes det gode solavskjermingsløsninger? Er det mulig å se et solskjema for bygget som viser solas gang gjennom året?

2. Du skal ikke kjøpe avgass-bolig

Hvor godt er inneklima? Kan det dokumenteres at det er benyttet helse- og miljøvennlige produkter som ikke gir avgasser?

3. La kollektivtrafikken komme til deg

Hvordan er det med kollektivtransport, lading av EL-bil og parkering?
Hvor langt er det til kollektivtransport og hvor ofte går de? Finnes det god plass til å sette fra seg barnevogn, akebrettet etc.?

4. Du skal ikke stjele sykler

Hvor kan jeg (trygt) parkere sykkelen? Hvor mange sykkelplasser er det for leiligheten? Og hva slags kvalitet er det på sykkelparkering?

5. Du skal holde hverdagslogistikken hellig

Hva slags nærservice finnes og hvor langt unna er de? Hvor matbutikken, skoler, barnehage.

6. Du skal ta støy på alvor

Er det tall på støymålinger og hva viser de?

7. Du skal ikke misbruke eller sløse med vannet

Hva slags vannbesparende tiltak er det i boligen (dusj, toalett). Hvordan benyttes overvannet? Er det vurdert flom og evt hvilke sikringstiltak er gjort for å hindre at det oversvømmes i kjeller?

8. Du skal ikke begjære din nestes hage

Hvordan er utearealene og hvem har tilgang til dem

9. Du trenger ikke steintavler- men en god manual er ikke å forakte

Finnes det en god brukerveiledning for boligen på boligmappa med dokumentasjon av alle de påståtte kvalitetene over?