Busser sto på kryss og tvers i Oslo i vinter. Men snøen var ikke årsaken i seg selv, ifølge en rapport levert til Ruter. Foto: Truls Nygård / NTB
Busser sto på kryss og tvers i Oslo i vinter. Men snøen var ikke årsaken i seg selv, ifølge en rapport levert til Ruter. Foto: Truls Nygård / NTB

Knusende rapport om busskaoset i vinter: Været hadde ikke skylda

Hovedårsakene til busskaoset i Oslo i vinter var dårlig vintervedlikehold av veiene, feilberegnet energiforbruk og ladeproblemer, ifølge en ny rapport.

– Det tøffe vinterværet var den utløsende faktoren til problemene, men ikke en årsak i seg selv, heter det i en pressemelding fra Ruter.

I tillegg til dårlig brøytede veier og vanskelige ladeforhold manglet det ikke på problemer med selve bussene og hos Ruter: dårlige kjøreegenskaper, dårlige dekk, manglende beredskap for vinterdager, mangelfull opplæring av sjåfører og tekniske feil på gamle busser. Alt dette førte til forsinkelser og innstillinger som skapte store problemer for folk i hovedstadsområdet.

Rapporten slår fast at operatørene må legge større vekt på å lære opp sjåførene slik at de kan kjøre mer energieffektivt og med god kjørestil.

Rapporten peker også på behovet for reservebusser og god bemanning på verkstedene.

– Også i Akershus

Rapporten fra Norconsult er utarbeidet på oppdrag fra byråd for miljø og samferdsel i Oslo Marit Vea og fylkesråd for samferdsel i Akershus Håkon Snortheim.

– Det har vært en tøff vinter for kollektivtrafikken. Nå har vi fått en grundig gjennomgang av årsakene til problemene, og også forslag til forbedringer. Jeg skal nå sette meg skikkelig inn i rapporten. Det viktigste er at vi lærer av dette og unngår å havne i samme situasjon neste vinter, sier byråd Marit Vea.

Snortheim understreker at selv om avvikene var størst i Oslo, er det viktig å bygge et robust tilbud også i Akershus.

– Tilliten til kollektivsystemet avhenger av at det fungerer over alt, sier han.

– En vekker

– Vinterens driftsutfordringer har vært en wake-up-call for hele verdikjeden, sier leder Jon H. Stordrange i NHO transport.

Han mener alle aktørene i verdikjeden har et medansvar for problemene som oppsto i vinter.

– Istedenfor å krangle om skyld og fordele ansvar i prosenter, er det mer konstruktivt å se på hva vi fremover bør forbedre, og hvordan samarbeidet i hele verdikjeden kan styrkes, sier han til NTB.

Fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim og byråd for miljø og samferdsel i Oslo Marit Vea fikk den knusende rapporten om Ruters bussdrift i Oslo i vinter. Foto: Lise Åserud / NTB

Fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim og byråd for miljø og samferdsel i Oslo Marit Vea fikk den knusende rapporten om Ruters bussdrift i Oslo i vinter. Foto: Lise Åserud / NTB