Knockout fra danske Pihl

Sju entreprenørfirmaer har sendt inn tilbud på rv. 567 Hauge-Lonevåg i Osterøy kommune. Det skiller 52 millioner mellom laveste og høyeste tilbyder.

Prosjektleder Tor Arne Thorsen synes det er mange tilbydere og stor spredning i prisene.

- Noen av tilbudene ligger over våre anslag og noen ligger under. - Det betyr at slik det ser ut nå, ligger vi innenfor kostnadsrammene, sier prosjektlederen i en pressemelding.

Prosjektet omfatter:
Total veilengde på ca. 3000 m. Av dette ca. 1550 m lang tunnel og en ca. 90 m lang bru over Lonevågen.

Veien vil bli tilknyttet Hannisdalslinja på Hauge og til eksisterende rv. 567 med rundkjøring i Lonevåg. Veien til Revheim må legges om over en strekning på ca. 600 meter I tillegg skal det bygges en del gang-/sykkelveier.

Den nye veien er planlagt åpnet høsten 2011.

 

Tilbudsnr.

Tilbyder

Tilbudssum ekskl. mva

1

Mika as, 1341 Slependen

kr 191 292 489,-

2

Kruse Smith Entreprenør as, 4068 Stavanger

kr 192 478 485,-

3

Mesta Entreprenør as, 1503 Moss

kr 195 961 602,-

4

Skanska Norge as, 0107 Oslo

kr 209 056 946,-

5

NCC Constructions AS, 0101 Oslo

kr 186 672 769,-

6

E. Pihl & Sønn, 2800 Lyngby (Danmark)

kr 169 601 303,-

7

Fyllingen Maskin as, 5863 Bergen

kr 221 412 215,-