Klubbhus Fana IL Fotball

 Constructa Entreprenør har ført opp et nytt klubbhus for Fana Idrettslag ved Nesttun Idrettspark i Bergen.

Fakta

Sted: Skjold, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, klubbhus

Kontraktssum eks. merverdiavgift: 31 millioner kroner

Bruttoareal: 1.725 kvadratmeter

Tiltakshaver: Fana Idrettslag

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Arkitekt: SE Arkitektur

Rådgivere: RIB: Node Rådgivende Ingeniører | RIV: Structor Bergen | RIE: Bravida Norge | RIAku: Multiconsult | RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey | Grunn/betong: Åmodt Entreprenør | Lettak: Lett-Tak Systemer | Taktekking: Fløysand Tak | Maler: Maler Kenneth Eliassen | Glass og fasade: John Holvik | Rekkverk innv og utv: Trakon | Luftbehandling og SD-anlegg: GK Norge | Elektro: Bravida Norge | Rørlegger: Chr. M. Vestrheim | Tribune og banemerking: Scandi Sport | Ventilasjon: GK Inneklima | Lås og beslag: Lockit 

Tiltakshaver er Fana Idrettslag, bygget er tegnet av SE Arkitektur og ført opp i totalentreprise. Samlet areal er på 1.725 kvadratmeter. Constructa Entreprenørs kontraktssum er på 31 millioner kroner uten merverdiavgift.

Byggestart var i september i fjor. Bygget stod ferdig 10. oktober i år, som avtalt.

Åtte meters takhøyde

– Bygget inneholder en idrettshall med takhøyde på drøyt åtte meter, et flerbruksrom som kan deles av i tre rom, et kjøkken i andre etasje og en kiosk i første etasje, kontorer, møterom, garderober, lager, garasje, teknisk rom og lobby. Bygget er egnet til ulike arrangementer og kan romme 150 personer samtidig, sier prosjektleder Anthon Mikael Brudvik i Constructa Entreprenør.

På byggets nordside er det en kombinert trapp og amfi av betong og en tribune.

Ifølge Brudvik har byggingen gått veldig bra. Samarbeidet med byggherren har vært utmerket. Constructa Entreprenør startet med ferdig planert tomt.

Levende uttrykk

Arkitekt Valdemar Sæberg i SE Arkitektur forteller at prosjektet består av et nytt bygg over to etasjer som blant annet inneholder garderober, klubbrom og aktivitetssal.

– Det var gjort en vurdering av eksisterende klubbhus og garderobebygg. Byggene fremsto som slitte og i liten grad vedlikeholdt. Brakker oppført som midlertidig byggverk fungerte som garderober og var dårlig egnet for bruken. Man har ønsket å bygge et nytt bygg etter dagens standard og forskrifter og hvor de forskjellige sonene samles under ett tak, sier Sæberg.

Klubbhuset er oppført i et historisk idrettsmiljø, med et omkringliggende boligområde hovedsakelig bestående av eneboliger i to etasjer. Det ligger også noe næringsbebyggelse i området.

– Vi har planlagt et bygg med et levende uttrykk og innslag av elementer fra områdets eksisterende byggeskikk. Bygget består av tre former bestående av garderober, klubblokaler og aktivitetssal. Garderober og aktivitetssal er hovedsakelig plassert på bakre del av bygningskroppen og planlagt med flate tak og enkle uttrykk. Klubblokalet (også med foajé og administrasjonsdel) henvender seg mot banene og blir et sammenbindende element med et stort utkraget tak over amfiløsning. Lokalisering av klubblokalet og administrasjonen i andre etasje gir en visuell kobling mot hovedaktiviteten på området. Direkte tilkomst til tribune skaper også en praktisk bruk av lokalene når banene er i bruk. Bygget er viktig for lokalmiljøet og ønsket er at både brukere og beboere skal få et bygg de kan være stolte av, sier Sæberg.

Bygget er delt opp i tre deler der hver del har fått en egen identitet i form av materialer og farger. Den publikumsrettede deler av bygget har fått en mørk beiset liggende trekledning, med unntak av selve aktivitetssalen som har fått mørk stående platekledning.

– Det var ønskelig med bruk av robuste materialer som kan håndtere aktivitetene som skjer tett på bygningskroppen. På resterende vegger mot teknisk rom, lager og garderobeanlegg er det brukt en lysere variant av platekledning i liggende format. Det var et bevisst valg, med hensyn til materialvalg og farger, at vi ikke etablerte et bygg med store kontraster til omkringliggende bebyggelser, sier Sæberg.

Prosjektet har hatt en detaljstyrt reguleringsplan, som har gitt utfordringer med å få på plass alle funksjoner og få dem optimalt plassert innenfor et begrenset område.

– Tomteareal avsatt til klubbhuset er utnyttet maksimalt. Samarbeidet med totalentreprenøren og Fana Fotball har vært positivt og bidratt til optimale og gode løsninger. Spesielt takkonstruksjonene har det vært diskusjoner rundt, og fra vår side var det viktig at den horisontale bevegelsen i taket måtte flyte fritt over tribunen og ikke være understøttet, sier Sæberg.

Stål og plasstøpt

Klubbhuset ligger på sørsiden av Nesttun Idrettsplass på Skjold i Fana. Tidligere lå Nesttun Travbane på tomten. Grunnen består av fjell og myr. Det er lagt radonduk under bygget.

Bygget er tilnærmet rektangulært. Bærende konstruksjon er i stål med plasstøpte etasjeskiller og vegger. Taket er en lettakskonstruksjon. Idrettshallen har stendere av limtre. Bygget er kledd med lyse og mørkere grå Cembrit-plater, samt brunbeiset trepanel.

Det er flis i gulvet i lobbyen og i garderober og belegg i felles areal og på kjøkken. I kontor- og møteromsdelen er det valgt røde tepper. Kontorer, garderober og fellesareal har systemhimling, mens det i hallen er perforert stålhimling.

Det er 25 cm isolasjon i yttervegger og i snitt nærmere 40 cm i taket. Vinduene har en U-verdi på ned mot 0,8 og er dels aluminiumsvindu og dels aluminiumsbeslåtte trevindu.

Da byggeaktiviteten var på topp var 40 personer med. Klubbhuset er ført opp uten fraværsskader.

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme i første etasje å radiatorer i andre etasje.


Flere prosjekter