Forvaltningsdirektør Ellen Langeggen og utleiemegler Ida Grønli Gran med ansvar for ROM feiret nyoppussede Wergelandsveien 1-3 i Oslo - det nyeste tilskuddet til ROM. Foto: KLP Eiendom

KLP Eiendom etablerer kontorfellesskapet ROM

KLP Eiendom lanserer onsdag kontorfellesskapet ROM med løsninger spesielt rettet mot småbedrifter og startups.

– Kontorhotellsatsningen vår har vokst til et punkt at den fortjener et eget spisset konsept med eget navn og profil, og valget falt naturlig på ROM, sier forvaltningsdirektør Ellen Langeggen i KLP Eiendom i en presemelding.

Forvaltningsdirektøren mener at utleiemarkedet for små aktører og oppstartsbedrifter er kommet for å bli. I tillegg opplever hun en stadig økende etterspørsel etter solide og profesjonelle tilbydere av lokaler fra dette segmentet.

– Produktet vi tilbyr vil utvikle seg over tid i tråd med kundenes egne behov. En slik fleksibel ordning øker samtidig risikoen. Derfor velger vi å legge virksomheten inn i det nye selskapet KLP Eiendom ROM AS for å samle innsikt og nøkkeltall over tid.

Fremtidens modell for små og mellomstore virksomheter

Education Media AS er en liten kreativ bedrift i vekst og har lenge sittet i KLPs lokaler i Pilestredet på Bislet i Oslo - en eiendom som i dag er en del av ROM.

– Løsningene ROM tilbyr er etter vår mening fremtidens modell for små og mellomstore virksomheter, sier daglig leder og grunnlegger Bjarne Vasset Jr.

– For oss som er en bedrift i vekst er det svært praktisk å slippe å flytte til helt ny adresse, men heller rokere om på lokaler og opp- eller nedskalere i bygget etter behov. Fleksibiliteten i oppsigelsestid gjør at vi også slipper å ta stor risiko og låse oss til en fast lokasjon i 3-, 5- eller 10 år, noe som er essensielt for en kreativ virksomhet.

Fleksibel løsning for ulike arealbehov

Forvaltningsdirektøren i KLP Eiendom sier at det ikke bare er småbedrifter og startups som har nytte av fleksibiliteten i det nye tilbudet.

– Også store leietakere benytter seg av ROM som løsning ved mer akutte arealbehov – både for lengre og kortere perioder, sier Langeggen.