Klokkerjordet skole

Foto: WK EntreprenørFoto: WK Entreprenør
WKE

WKE

Håkonsen

Håkonsen

Magnorvinduet

Magnorvinduet

SotraTakstol

SotraTakstol

Artea

Artea

PettersenIng

PettersenIng

Vito

Vito

L2arkitekter

L2arkitekter

I Sande i Holmestrand har kommunen slått sammen to skoler og bygget barneskole, ungdomsskole og idrettshall i ett.

Fakta

Sted: Sande, Holmestrand

Prosjekttype: Skoler og idrettshall

Byggherre: Holmestrand kommune

Totalentreprenør: WK Entreprenør

Kontraktssum: 350 millioner kroner uten merverdiavgift

BTA: 17.500 kvadratmeter

Arkitekt: L2 Arkitekter

Landskapsarkitekt: LARK Landskap

Byggherrerepresentant: WSP

Rådgivere: RIB, RIBfy, RIA, RIBr, RIM, RIEN og RIVA: Multi-consult RIG: Grunnteknikk l ITB: VIAM

Underentreprenører og leverandører: Landmåling: Geoingeniørene l Peling: Seierstad Pelemaskiner Grunnarbeider: Kjeldaas l Plasstøpt betong: Stokke Bygg l Råbygg: Metacon l Tømmer: Building Block l Utomhus: Håkonsen & Sukke l Metallarbeider: Vestfold bygg og rekkverk l Glass og fasade: Strømmen Himlingsarbeider: Creo Nordic l Bærende trekonstruksjoner: Moelven Limtre l Sandwichelementer: Brødrene Iversby l Takkonstruksjoner: Lett-tak Systemer l Taktekking: Fagtak l Gulvavretting: Vestfold gulvavretting l Malerarbeider: Artea l Lås og beslag: Låssenteret l Elektroarbeider: Ingeniør Ivar Pettersen VVS: Vito Teknisk Entreprenør l Fast inventar: Sørlie Prosjektinnredninger l Brannisolering: Thermax l Storkjøkken: Berg og Dahl Idrettsutstyr og sportsgulv: Titansport l Gulvbelegg: Tapet & Malercompaniet Blikkenslager: Tønsberg blikk og montasje l Solskjerming: Umbra l Vinduer: Magnorvinduet l Lyd, lys og sceneteknikk: Lillehammer Tekniske Byrå l Parkett: Bo Andren

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Klokkerjordet skole skal erstatte eksisterende Haga barne-skole og Sande ungdomsskole. Barneskolen er en tre-parallell skole, og ungdomsskolen har blitt fem-parallell med mulighet for seks paralleller. Skolen er møblert for 1.100 elever, pluss rundt 100 ansatte.

– Vi har bygget en første- til tiendeskole, der en barne-skole og en ungdomsskole har blitt slått sammen, med tilhørende uteområde, idrettshall og parkerings-anlegg under idrettshallen. Det er også lagt til rette for bruk på kveldstid for lag og foreninger, og kulturskolen skal også inn i bygget, forteller prosjektleder Ole Johan Bjørge i Holmestrand kommune til Byggeindustrien.

– Hvorfor valgte dere å bygge en så stor skole, og slå sammen to?

– Det er en strategi i kommunen at vi skal utvikle Sande sentrum. Tidlig i de politiske diskusjon-ene var det omstridt hvor man skulle legge denne skolen – om man skulle legge den nærmere der folk bor eller utvikle sentrum og områdene rundt. I tillegg var de gamle skolene i ganske dårlig forfatning, og det utløste behovet. Skolen har blitt en del av en større regulering for hele området her. Akkurat her vi sitter nå, gikk fylkesveien, eller gamle E18, rett over tomta, og så er det regulert for nye boliger der hvor de gamle skolene lå. Så da har man lagt skolen her for å bidra til vekst og utvikling av Sande sentrum. Det blir en liten urban landsby, hvis jeg skal sitere planbeskrivelsen, smiler han.

Det er L2 Arkitekter som har tegnet bygget, og de beskriver det slik:

«Skoleanlegget er utformet som en «Trekløver» der barneskole, ungdomsskole og idrettshall er separate bygningsvolumer plassert rundt et felles allrom. Dette gjør bygning-en lett lesbar og nedskalert. Skolene er kompakt organisert over tre plan med spesialrom på bakkeplan og trinnarealer i hovedsak på plan 2 og 3. Anlegget er plassert sentralt på tomten med idrettshallen som en «rygg» mot fylkesveien, barneskole mot nordvest og ungdomsskole mot syd. Dette gir varierte og solrike soner for utendørs opphold rundt de to skolebyggene mot øst, syd og vest.»

Utfordrende grunnforhold

Det er WK Entreprenør som har bygget skolen. De gikk i gang med grunnarbeidene høsten 2021. Deler av tomten er bygget på et gammelt jorde, og matjorden ble flyttet før entreprenøren gikk i gang på tomten.

– Vi begynte å bygge i august 2021. Da startet vi først med grunnarbeid, og deretter med fundament-ering og betong. Før vi begynte å reise byggene mot slutten av 2021 og i 2022. Råbygg er satt opp i hulldekker og stålkonstruksjon med noe innslag av limtre. Så var det mye innvendige arbeider fra sommeren 2022 og frem til vi overleverte skolen i midten av juni 2023, forteller prosjektleder Heine Grøtting i WK Entreprenør.

– Sande er jo kjent for å ha utfordrende grunnforhold, og vi støtte på noen utfordringer som vi klarte å løse underveis – eksempelvis noe som har satt seg mer enn vi hadde trodd, og noe som har brukt lenger tid på å sette seg, legger han til.

Brukerinvolvering

Grøtting understreker at de har løst utfordringer underveis i tett samarbeid med byggherren, og Bjørge i Holmestrand kom-mune trekker også frem brukerinvolvering som en viktig del av prosjektet.

– Det har vært ganske om-fattende brukerprosesser med en så stor skole, og to forskjellige skoler som skulle slås sammen. De to skulle inn og mene sitt og komme med sine innspill. Det føler jeg at WK og arkitektene har ivaretatt godt, sier Bjørge.

Selv om prosjektet slapp unna de verste koronatiltakene, har etterdønningene etter pandemien også gitt dem noen utfordringer.

– Vi har bygget i en periode hvor det har vært utfordringer med materialtilgang. Det er rett og slett noen materialvalg som ble tatt tidlig, som det ikke har vært mulig å få til. Der har vi hatt en konstruktiv dialog med Holmestrand kommune rundt det å finne gode alternativ. For eksempel har vi endret undergulvet i idrettshallen. De var avhengig av en spesiell type gummi som det ikke var mulig å oppdrive lenger, forteller Grøtting.

Uteområder og hall

Utenfor skolen fremstår prosjektet like mye som park som skolegård. I det hele tatt har elevene mer plass, flere og mer forskjellige aktivitetsområder enn elever på andre skoler kan drømme om. Det er satt av mye plass rundt skolen kun avgrenset av fylkesveien og veien mellom den nye skolen og de gamle skolene. I nord har man også opparbeidet en stor kunstgressbane.

– Det er lagt mye ressurser i uteområdet her. Det har vært veldig gøy å se gjennom sommeren at det har vært veldig populært blant lokalbefolkningen, sier Grøtting.

Idrettshallen består av en full håndballhall og ha en basishall. Der er det meningen at turnforeningen i Sande skal få nye lokaler på fast basis der.

– De har vært mye inne og ment noe om det, og har fått en del fast utstyr som passer til deres aktivitet. Blant annet en innfelt «tjukkas» og en trampolineløsning i gulvet, forteller Bjørge.

På taket av idrettshallen har man montert et solcelleanlegg som skal gi en årlig energi-produksjon på 207.000 kilo-wattimer. Et annet energitiltak er at det er fjernvarme som varmer opp vannet på skolen. Med fjernvarme løsningen har de kommet frem til at det er 33 prosents reduksjon i byggets CO2-utslipp over levetiden, sammenlignet med referanse bygg. Bygget er også Breeam Good-sertifisert.

Rigget for fremtiden

Entreprenøren forteller også at det er brukt mye perforert kryssfiner som lydabsorbenter i felles-områdene, som de mener både ser bra ut og fungerer etter hensikten. Han viser til både allrommet og aktivitetsrommet. Dette er to rom som både entreprenør og byggherre er stolte av.

– Allrommet er litt delt mellom barneskole og ungdomsskole, og er det som knytter dem sammen. Det skal kunne samle halve skolen samtidig, og er dimensjonert for rundt 400 personer. Så er det en kjøkken-løsning og en kioskdel der, så hvis det kommer vedtak om mat på skolen, så er vi rigget for det nå. Allrommet er veldig flott, og kvaliteten på materialene der er helt rå, sier Bjørge.

– Innenfor der er det en aktivitetssal. Det er et rom som kan fungere som en kultur-arena, både for skolen, men også for kulturskolen og andre lag og foreninger. Det har et uttrekkbart amfi der du kan ha veldig store gulvflater, eller så kan du trekke ut amfiet og ha sitteplasser. Der er det eksepsjonelt god akustikk og rigg for opptredener, lyd og lys, legger han til.

– Det virker som om dere har rigget dere litt med tanke på fremtidige behov?

– Ja, vi har det litt i bakhodet når vi bygger. Når vi først legger opp til en såpass stor skole, så er det greit å se litt inn i kula. Både med tanke på elevtall og riggen på skolen, svarer byggherren.


Flere prosjekter