Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Klimautvalg: Mer energieffektivisering, mindre til nye veier

Den nye klimarapporten mener byggenæringen vil spille en viktig rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn. De vil ha mer energieffektivisering og sirkulæritet, og mindre bygging av nye veier og infrastruktur.