Fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien, Tina Sletbak-Akerø. Foto: Treindustrien
Fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien, Tina Sletbak-Akerø. Foto: Treindustrien

– Klimaregnskapene kan ikke havne i en skuff

Bransjeorganisasjonen Treindustrien vil ha nasjonal statistikk for klimaregnskap for bygg.