Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Annika Byrde / NTB

Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Annika Byrde / NTB

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

Norges nye klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier vi ikke vil komme oss unna energikrisen uten mer vindkraft.

– Vi skal bygge ut mer energi. Vann, sol og vind. I den rekkefølgen, sier Espen Barth Eide til E24.

– Til land og til havs. Vi kommer oss ikke unna uten mer vind, sier han.

Eide sier han vil forhandle med de andre statsrådene med utslipp, som om det var penger. Støre-regjeringen har satt seg som mål å kutte norske utslipp av klimagasser med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

For å nå målet må utslippene kuttes med 7 prosent hvert eneste år.

– Vi har et utslippsbudsjett vi kan tillate oss hvert år. Hvis noen har et sterkt og godt politisk argument for å skjerme noen, så kan de gjøre det, men da må de hjelpe til å anvise hvor det kan kuttes et annet sted, sier Eide.

Over 80 prosent av Norge utslipp kommer fra tre store utslippssektorer: Transport, olje- og gassproduksjon og industri. Det meste av kuttene må derfor tas her.

– Vi skal prøve å finne de nisjene hvor vi kan være best, sier Eide og peker blant annet på industri knyttet til havvind og utslippsfritt drivstoff til skipsfart.

På spørsmål om hvilke industrier som skal subsidieres, sier Eide at det er mye annet staten kan gjøre enn å gi økonomisk støtte.

– Det er en litt sånn forenkling å tro at aktiv næringspolitikk betyr «vær så god». Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier han.