Norges ferske klima- og miljøministeren avviser anbefalingen om en egen plan for oljenæringens sluttfase. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Norges ferske klima- og miljøministeren avviser anbefalingen om en egen plan for oljenæringens sluttfase. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Klimaministeren: Ikke nødvendig med plan for oljens sluttfase

Det bør legges en plan for oljenæringens sluttfase, mener regjeringens klimautvalg. Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier det ikke er nødvendig.

E24 har intervjuet Eriksen om den nye rapporten fra utvalget, som anbefaler full stans i oljeletingen inntil en sluttfaseplan er lagt.

Eriksen mener norsk politikk allerede er veldig tydelig på at olje og gass er noe som gradvis skal fases ut.

– Og at det som skal være igjen de neste tiårene, må ha så lave utslipp som mulig. Vi må lage gode, konkrete strategier for å bidra til å legge godt til rette for det, sier den nye klimaministeren.

Venter kraftig fall

Eriksen mener klimaomstillingen må skjer raskt, men på en måte som har folkelig oppslutning.

– Det er to vanskelige avveininger å vekte opp mot hverandre.

Norsk olje- og gassproduksjon ventes uansett å falle kraftig fram mot 2050. Derfor mener Eriksen det ikke trengs en egen plan for oljenæringens sluttfase.

Miljøpartiene på Stortinget er fullstendig uenig i dette. Regjeringens støtteparti, SV, støtter anbefalingen om en sluttfaseplan.

– Jeg forventer at denne rapporten ikke havner i en allerede overfylt skuff med klimarapporter, men får konsekvenser. Regjeringen må følge opp med kraftfulle tiltak som kutter klimautslipp, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

– Stryker på første test

MDG-leder Arild Hermstad kritiserer klimaministerens respons på den nye rapporten.

– Vår nye klimaminister stryker på sin første test, sier han i en uttalelse til NTB.

– Å gå inn i fremtiden uten en plan for omstilling i landets største næring er å stikke hodet i oljesanden, legger han til.

Også Venstre-leder Ola Elvestuen mener oljeletingen må stanses, mens Rødt kaller rapporten «et knusende oppgjør» med klimatiltakene som regjeringen legger mest vekt på. Blant disse er elektrifisering av sokkelen og større bruk av biodrivstoff, ifølge Rødt-representant Sofie Marhaug.

Den nye rapporten er utarbeidet av Klimautvalget 2050, som ble nedsatt av Erna Solbergs regjering i 2021. Arbeidet har vært ledet av siviløkonom Martin Skancke.

– Helt uenige

Aps regjeringspartner – Senterpartiet – er kritisk til utvalgets anbefalinger.

– Vi skal ha med oss folk og omstille næringene våre gjennom utvikling, ikke nedlegging. Da må vi ha en jordnær tilnærming som ivaretar sosial og geografisk fordeling, sier klimapolitisk talsperson Gro-Anita Mykjåland til NTB.

Også Fremskrittspartiet er negativt til ønsket om en sluttplan for oljen.

– Vi er helt uenige med utvalgets konklusjon vedrørende utfasing av norsk oljeproduksjon. Vi må ha økt produksjon av olje og gass på norsk sokkel, ikke mindre, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) til NTB.

Halleland viser til den geopolitiske situasjonen og mener den krever at Norge opprettholder sikker og stabil produksjon av olje og gass.

Også Høyre peker på dette aspektet. Nikolai Astrup sier Russlands invasjon av Ukraina viste hvor viktig norsk gass er for europeisk forsyningssikkerhet.

– Imponerende arbeid

Ikke overraskende er også bransjeorganisasjonen Offshore Norge negativ til å stanse oljeletingen.

– Vi vet det vil være behov for olje og gass fram mot 2050. Europa vil etterspørre både hydrogen og naturgass, sier organisasjonens direktør Hildegunn T. Blindheim.

Miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Bellona er på sin side storfornøyde med den nye rapporten.

– Dette er et imponerende arbeid, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

Røde Kors nærmest bønnfaller norske myndigheter om å bidra til å nå klimamålene og unngå klimakatastrofe.

– Klimakrisen med varmere, våtere og villere vær har enorme konsekvenser for enkeltmennesker og lokalsamfunn over hele verden, sier organisasjonens generalsekretær Anne Bergh.

90 prosents kutt

Klimautvalgets oppdrag har vært å vise hvordan Norge kan nå målet om å redusere klimagassutslippene med 90–95 prosent innen 2050, sammenlignet med nivået i 1990.

– I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som utgangspunkt. Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050, sier utvalgsleder Martin Skancke i en pressemelding.

Ifølge utvalget bør det ikke gis nye tillatelser til oljeleting eller -utvinning før en sluttfaseplan er utarbeidet. Leting i områder som ikke er tilknyttet eksisterende infrastruktur, bør stanses permanent.

Større utslippskutt anbefales også i en rekke andre sektorer. Blant disse er jordbruket, der utvalget ønsker seg skjerpede klimaambisjoner.

Oversiktsbilde fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. I en ny klimarapport anbefales full stans i oljeletingen inntil det er laget en plan for oljenæringens sluttfase. Foto: Carina Johansen / NTB

Oversiktsbilde fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. I en ny klimarapport anbefales full stans i oljeletingen inntil det er laget en plan for oljenæringens sluttfase. Foto: Carina Johansen / NTB