Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB

Klimainvesteringsfondet og KLP satser på indisk vindkraft

Klimainvesteringsfondet og KLP går sammen om å investere i et vindkraftverk i India. Prosjektet vil kutte til sammen 570.000 tonn CO2 i året, ifølge Norfund.

Norfund er statens investeringsfond for utviklingsland og forvalter klimainvesteringsfondet.

Sammen med pensjonsselskapet KLP skal Norfund investere i et vindprosjekt på 168 MW i delstaten Gujarat i India. Det skjer gjennom investeringsselskapet KNI India.

Investeringen er på 317 millioner kroner i egenkapital og opptil 530 millioner kroner i garantier til bygging av prosjektet, skriver Norfund i en pressemelding. Anlegget, som er satt i drift, er forventet å produsere ca. 700 GWh per år.

Gitt Indias nåværende energimiks, vil prosjektet kutte cirka 573.000 tonn CO2 per år, ifølge Norfund.