Det finnes i dag cirka 8.000 elektriske varebiler på norske veier. Arkivfoto: Christian Aarhus

Klimagassutslipp fra veitrafikken gikk ned med åtte prosent i 2019

– Dette er gode nyheter. Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene nytter, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Utslippene gikk ned fra 9,1 millioner tonn CO2 i 2018 til 8,4 millioner tonn i 2019. Det viser foreløpige tall fra SSB.

Klimagassutslippene totalt i Norge er redusert med rundt to prosent til 51 millioner tonn CO2 i 2019. Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det totale klimagassutslippet sank.

– Nedgangen i CO2-utslipp skyldtes i stor grad veitrafikk, og den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler, sier Hovland til vegvesen.no.

I meldingen pekes det på at Statens vegvesen jobber for å halvere CO2-utslipp fra transportsektoren.

- Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte halvparten av de ikke-kvotepliktige utslippene innen 2030. Utslipp fra veitransport kan reduseres kraftig.

Salget av bensin og autodiesel gikk ned i fjor, samtidig som andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen økte. Det ble solgt omtrent 110 millioner liter mer flytende biodrivstoff i 2019 enn i 2018. Mengden avansert biodrivstoff økte med nesten 40 mill. liter. Nesten 40 prosent av alt flytende biodrivstoff var avansert, ifølge Miljødirektoratet.

– Det er gledelig å se at tallene for avansert biodrivstoff går opp. Det er mye bedre å utnytte avfall og rester enn å konkurrere om råstoff som kunne vært spist av dyr eller mennesker, sier Hovland.

Utslipp fra veitrafikk går ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff.

– I dag kjører det 300.000 elbiler på norske veier. Av disse var det cirka 8.000 varebiler. I tillegg har vi 245.000 hybridbiler. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Hovland.