Illustrasjonsfoto

Klimaendringer ødelegger norske kirker

Halvparten av Norges kirkebygg har råte- og fuktskader, ifølge en ny rapport.

En ny tilstandsrapport fra Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) viser at varmere og våtere vær truer norske kirkebygg. 752 av Norges 1.633 kirker har problemer med fukt og råte.

– Det gjøres mye for å sikre og vedlikeholde norske kirker, men større vannbelastning og fare for flom og skred gjør at dette arbeidet nå må intensiveres kraftig, sier spesialrådgiver Kjersti Kambestad i KA til Nationen.

Den nye «kirkekontrollen» er oppmerksom på hvordan klimaendringene påvirker kirkebyggende, ettersom stadig flere kirker blir liggende i områder med høy råtefare.

Kambestad forteller at både tre- og murkirker får utfordringer ved økt fuktbelastning over tid. Problemene omfatter blant annet råtefare på materiale, mugg-/sopp-skader, saltutslag og sprekkdannelser.

Yttertak og yttervegger er blant de delene av kirkebyggene som får størst slitasje, og som er mest værutsatt. Vedlikehold av tak og vegger vil ofte gi omfattende og kostbare følgeskader.

Ifølge Kambestad er det rapportert om mindre bra eller dårlig tilstand på yttervegger på 28 prosent av de norske kirkene i 2017, og gjennomsnittlig tilstand er noe forverret siden 2013.

– Dette er en negativ utvikling som særlig rammer de eldste kirkene som er mest sårbare. Skadene kan gi uerstattelige tap av kulturminner, sier hun.

Ifølge beregninger fra Meteorologisk institutt vil tallet på kirker med skader i 2030 trolig være oppe i 824.