Illustrasjonsfoto

- Klimaendringene gir økt vannkraftproduksjon

Mot slutten av århundret kan klimaendringene alene føre til at vannkraftverkene i Norge produserer 8 TWh mer kraft enn de gjør i dag.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har gjort analyser av hvordan klimaendringene påvirker tilsiget til norske vannkraftverk.

- De siste tiårene har vannkraftverkene i hele Norge fått mer tilsig fordi nedbøren har økt. Det er vanskelig å si sikkert om økningen skyldes værendringer eller klimaendringer. For eksempel har Telemark hatt en nedgang i tilsiget i perioden vi har analysert, for så å øke igjen i den siste tiden, skriver NVE på sine nettsider.

- Vi ser at de fleste steder har tilsiget økt raskere enn det som var forventet i klimaframskrivningene som ble laget i 2015 og at dette har ført til mer vannkraftproduksjon de siste årene, sier direktør for Energiavdelingen i NVE, Anne Vera Skrivarhaug til nettstedet.

Økningen i tilsig har vært størst om vinteren, samtidig har snøsmelteflommene blitt mindre. Analysene viser at denne utviklingen vil fortsette framover.

- Vintertilsiget vil øke i hele Norge, særlig blir det store endringer på Vestlandet og i Trøndelag. I noen områder, som på Østlandet, vil det fortsette å komme mye tilsig om våren slik vi er vant til. Om sommeren vil det bli mindre tilsig i hele Norge enn vi har sett de siste tiårene. I dag kommer det minst tilsig på vinteren, og dette gjelder i så å si alle år. Dette forholdet snur mot slutten av århundret, der analysene for Sørlandet viser at det vil komme mer tilsig om vinteren enn om sommeren i de fleste årene, melder NVE.

Tilsiget om vinteren kan i dag variere med rundt 26 TWh, mens man mot slutten av århundret forventer at det kan variere med om lag 46 TWh.

I noen områder som er sterkt preget av isbreer, som Svartisen, vil tilsiget øke mye mot midten av århundret. NVE forventer deretter at tilsiget fra isbreer blir kraftig redusert mot slutten av århundret, etter hvert som isbreene smelter bort.

Les rapporten her