En ny dom i Storbritannia ga seeier til klimaaktivistene som vil stanse den planlagte utvidelsen av Heathrow. Foto: Stefan Rousseau/PA via AP

Klimadom mot ny rullebane på Heathrow

En britisk ankedomstol har satt foten ned for en ny rullebane på Heathrow-flyplassen. Kjennelsen er en seier for klimaaktivister som kjemper mot utvidelsen.

– Vi vant! sa Londons ordfører Sadiq Khan, en av motstanderne av prosjektet, etter kjennelsen torsdag.

En ny rullebane vil medføre større CO2-utslipp hvis flytrafikken øker. Domstolen lot seg overbevise av argumentene om at dette ikke ble tilstrekkelig vektlagt da den britiske regjeringen godkjente prosjektet i 2018.

Regjeringen burde ha tatt i betraktning Storbritannias forpliktelser om utslippskutt i Parisavtalen, konkluderer domstolen.

Heathrow lufthavn varsler at den vil anke videre til Storbritannias høyesterett.