Foto: RoadTech.

Klart for demo av automatisk brøytestikkemaskin

I tre år har gründeren av RoadTech jobbet med å utvikle en helt ny  brøytestikkemaskin, som automatisk skrur stikkene ned i jorda.

Fakta RT Stikkemaskin

Utviklet i samarbeid med Statens Vegvesen, Innovasjon Norge og entreprenører.

Maskinen og skruprinsippet vil spare norsk natur for anslagsvis 900.000 kilo plastavfall i året.

Utsett og opptak i fart. Har egen meiselfunksjon og en egen magasinløsning for over 1400 stikker.

Opereres enkelt av én sjåfør ved hjelp av et nettbrett. GPS- og datainnsamling fra utsett og opptak er sentralt, og gjøres lett tilgjengelig for entreprenøren.

Utsett gjøres på omtrent halve tiden av dagens løsninger, har et minimalt drivstofforbruk per time og markert mindre CO2-utslipp.

Maskinen vil være i kontinuerlig bevegelse, uten start/stopp, og vil bidra til en vesentlig økt trafikksikkerhet samt god HMS for entreprenør

Maskinen er del av RoadTechs helhetlige miljøkonsept for brøytestikker, som inkluderer den nyutviklet resirkulerbare RT Skrubrøytestikke, RT Stikketerminal for lagring utenfor sesong og RT Digital Plattform for datahåndtering.

Kilde: RoadTech

Resultatet er et oppsiktsvekkende bedre miljøavtrykk og bedre økonomi. Nå er maskinen klar for demo langs norske veier, skriver RoadTech i en pressemelding.

Hvert år settes det ut nesten ti millioner brøytestikker i Norge. Nesten tre millioner brekker eller forsvinner i løpet av en tøff vintersesong, en miljøutfordring som ifølge RoadTech belaster Norge med hele 900.000 kilo plastavfall hvert år.

For å sette ut alle stikkene brukes det i dag maskiner som

må starte og stoppe like mange ganger som det er stikker. Gründer Peder Strømsvåg fra Tingvoll har utviklet en maskin som gjør utsett og opptak automatisk og i fart.

– Brøytestikkene settes ned automatisk med den nye maskinen. Føreren av bilen må kun holde jevn fart på åtte km/t. Sammen med den patenterte maskinen er det utviklet og patentert en egen resirkulerbar skrubrøytestikke, som skrus ned i bakken. Tester viser at den sitter minst fire ganger bedre enn dagens løsning. Magasinet på lasteplanet har plass til i overkant av 1400 stikker, så dette blir en helt ny hverdag for entreprenørene, sier Strømsvåg.

Det har vært stor interesse rundt RoadTech sitt konsept fra både entreprenører og byggherrer. Selskapet planlegger nå utrulling av et begrenset antall maskiner til sesongen i 2020, skriver RoadTech i meldingen.

– Vi kommer til å demonstrere maskinen utover i september, og deretter velge partnere for sesongene framover, sier Strømsvåg

– Dette er fremtidens måte å håndtere brøytestikker på, både med tanke på egen lønnsomhet for entreprenøren og ikke minst miljøet, avslutter han.

Her finner du informasjon om RoadTechs demo-arrangementer.