Tanumplatået i Bærum. Foto: Google Earth

Klart for boligbygging på Tanumplatået

Kommunestyret i Bærum vedtok onsdag kveld kommunedelplan som åpner for mer utbygging av gamle jordbruksområder.

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

Det skal bygges boliger innenfor grensen til Tanumplatået., slår avisen fast.

Boliger i Vestmarkveien,Tanumbråten og ved gårdene Skui og Kveise vedtas bygget i den nye kommunedelplanen. I tillegg åpnes det for boligbygging på Staversletta, heter det i artikkelen på budstikka.no.

De omstridte boligområdene utgjør 80 dekar.

– Ingen av boligområdene skal berøre de åpne jordbruksarealene på Tanumplatået. På Skui/Kveise skal det etableres grønne buffersoner som skjermer landbruksområdet på platået, uttalte lederen av planutvalget, Ole Kristian Udnes (H), i kommunestyret.