Klargjør for dobbeltspor med antikvarisk riving i Bergen

Jernbaneverket inngikk 16.september den første anleggskontrakten for dobbeltsporet mellom Arna og Bergen. Firmaet Gamle3hus AS fikk jobben med å ta ned et hus fra 1800-tallet i Fløen i Bergen.

- Med denne kontrakten kommer vi i gang med arbeidet i 2013 slik Samferdselsdepartementet forutsatte i årets tildeling, sier prosjektleder Hans-Egil Larsen i en pressemelding.

- At vi er i rute med forberedende rivearbeider er viktig for å kunne starte på selve tunnelen som planlagt til sommeren 2014.

Fløen ligger i hjertet av Bergen, i området ved Bergen stasjon. Huset som nå skal rives på antikvarisk vis, er trolig bygget i 1848. Bygningen skal oppbevares på lager i byggeperioden, og vil senere bli gjenreist om lag 20 meter unna sin opprinnelige plassering.

Huset er en av tre bygninger i en husrekke som skal behandles på samme måte. Flyttingen av husrekken er nødvendig for å gi plass til ny jernbanebro inn mot det nye tunnelløpet som skal bygges et steinkast unna.

- Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med Byantikvaren, forteller daglig leder i Gamle3hus AS, Knut Skurtveit. Firmaet hans har erfaring både restaurering og gjenoppbygging av verneverdige hus, blant annet på Bryggen i Bergen.