Klager inn NCC

Naboene til NCCs pukkverk på Herre har klaget bedriften inn til Fylkesmannens miljøvernavdeling, skriver Porsgrunns Dagblad.

- Dette går rett og slett ikke an. Jeg skjønner at vi må ha industri og næringsliv, men det kan ikke være slik at det skal gå på helsa løs. På det verste måtte astmatikere reise vekk, forteller nabo Liv Bråthen Norheim til PD. Hun og andre har klaget på forholdene til Fylkemannens miljøvernavdeling. - Det er riktig. Vi har fått klager på støvplager fra pukkverket. I den anledning har jeg sendt et brev til NCC, som driver pukkverket, for å få klarhet i saken. Men det er nok været som er årsaken til støvproblemene. Vindstille og sterk varme er en lei kombinasjon med denne typen virksomhet, forteller overingeniør Gunnar Djuvik til avisa. Daglig leder i NCC Grenland, Per Særen, bekrefter at det har vært uvanlig mye støv den senere tiden, og beklager dette. Nå lover han tiltak for å bedre situasjonen. - Sammen med de andre aktørene, Aaltvedt Betong og asfaltprodusenten Leminkainen, vil vi gå inn for å asfaltere kjøreveiene, slik at støvplagene blir mindre. Men det vil ta noe tid. Når det gjelder nattarbeid, så er det ikke oss som driver med det. Det har vi ikke anledning til i henhold til konsesjonsvilkårene, forteller Særen til PD.