Boliginvest har i dag eierandeler på mellom 20 og 80 prosent i 15 ulike boligutviklingsprosjekter i og rundt Oslo.
Boliginvest har i dag eierandeler på mellom 20 og 80 prosent i 15 ulike boligutviklingsprosjekter i og rundt Oslo.

Kjøper seg inn bolig inn i boligutviklingsportefølje

Joh. Johannson Eiendom AS kjøper seg inn med 34 prosent i boligutviklingsporteføljen til Brødrene Jensen. Sammen med investeringsselskapet Montin skal selskapene utvikle en ny kapitalpartner for boligutviklere.

Navnet på det nyetablerte selskapet er BRJ Boliginvest. Brødrene Jensen har samlet alle sine boliginvesteringsprosjekter i Boliginvest, som fortsatt søker ytterligere en investeringspartner.

– Selskapet skal være en langsiktig, kompetent og profesjonell kapitalpartner for boligutviklere, primært i Østlandsområdet. Boliginvest vil forvaltes av et kjerneteam på tre personer fra Montin, under ledelse av Gunnar Rinde, heter det i en pressemelding fra Brødrene Jensen, Montin og Joh. Johannson Eiendom.

Boliginvest har i dag eierandeler på mellom 20 og 80 prosent i 15 ulike boligutviklingsprosjekter i og rundt Oslo.

– Alle boligprosjektene utvikles og forvaltes av profesjonelle boligutviklingsaktører. Samlet omfatter porteføljen rundt 420.000 kvm bolig, hvorav Boliginvest i dag indirekte eier en andel på 162.000 kvm. Andelen tilsvarer cirka 2.200 boliger, skriver selskapene i meldingen.

Brødrene Jensen AS er et familieeid investeringsselskap som siden 2018 er forvaltet av Montin i tett samarbeid med Leif O. Jensen. Pareto Securities har vært rådgiver for Brødrene Jensen AS i forbindelse med transaksjonen.