Kjølnesbadet og Porsgrunn Arena

Anders Skarvang (til venstre) og Ove Bottolfs i Kruse Smith Entreprenør AS, har vært byggeledere i prosjektet.

Det ser ikke ut som verdens mest spennende bygg utenfra, men innvendig gir den nye svømme- og idrettshallen på Kjølnes i Porsgrunn et helt annet inntrykk.

Fakta

Sted: Porsgrunn

Prosjekttype: Svømme- og idrettshall

Byggherre: Porsgrunn kommune

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: Cirka 150 millioner kroner

BTA: 6.000 kvadratmeter

Prosjekt- og byggeledelse: HR Prosjekt

Arkitekt, landskapsarkitekt, ansvarlig søker: Asplan Viak

Rådgivere: RIB, RIBr, RIBfy, RIAku, vannbehandling, vann og miljø: Asplan Viak l RIG: Multiconsult l RIR: Telerør l RIV: Sweco l RIE: Elektro 4

Tekniske fag basseng: Ventilasjon: GK Inneklima l Rørlegger: Telerør l Elektro: Elektro 4 l Stålbasseng, hev/senkebunn: Pooltech l Vannbehandling: Processing

Leverandører og underentreprenører: Grunnarbeider: Eckholdt l Peling: Seierstad l Riving: Norsk Saneringsservice l Stikning/landmåler: Geoingeniørene l Stålentreprenør: Give Steel l Takplater/parocfasader: Børslid Montasje l Taktekking: Protan Entreprenør l Glassfasader: Frontal l Blikkenslager: Multifag l Maler og gulvbelegg: Kjellsen og Tufte l Mur og flis: Tveiten og Riis l Branntetting: Firesafe l Dørmiljø og branngardiner: Norlock l Himling, foldevegg og solskjerming: GHV l Porter: Doormax l Kjøkken: Maxbo AS/Marbodal l Badstue: Badstuespesialisten l Terrassogulv: Epotek l Garderober/innredning: Menerga l Heis: Kone l Sportsgulv: Bo Andrén l Trapper og rekkverk: Nybygg l Prefab yttervegger i tømmer: Kriaute l Sekundærstål: Elektrosveis l Materialleveranser: Optimera l Betongleveranser: A-Betong l Hulldekker: Loe Betongelementer l Plattendekker og tribune: Systemblokk l Fasadeplater: Cembrit

Det er Kruse Smith Entreprenør AS som har hatt totalentreprisen i prosjektet, der Anders Skarvang og Ove Bottolfs har vært byggeledere. Overleveringen til byggherren Porsgrunn kommune var i november i fjor. Arbeidet startet opp med riving av den gamle Uræddhallen i februar 2018, før Kruse Smith Entreprenør AS kunne begynne selve byggearbeidet.

– Vi begynte å pele i april 2018, og var i gang med råbygget i månedsskiftet april/mai. Etter en stram byggetid på 18 måneder, sto bygget ferdig, sier Anders Skarvang til Byggeindustrien, og forteller at det var utfordrende grunnforhold å bygge i.

– Vi måtte fundamentere på leirholdig masse, og har cirka fem kilometer med friksjonspeler under bygget, sier Skarvang.

Stor nøyaktighet

En annen utfordring, var å sette opp bygget med stor nøyaktighet knyttet til konstruksjonen av svømmebassenget på 25 x 25,5 meter.

– Her var det millimeterpresisjon som gjaldt. Det er veldig høyt krav til tetthet i bygget, med en tetthetsgrad på 0,25 kubikkmeter utskiftning av luft per time. Men vi oppnådde et resultat som ligger godt under kravet. En trykktest viste at tetthetsgraden er på 0,12 kubikkmeter utskiftning av luften per time, sier Ove Bottolfs.

Dyre løsninger

Han forteller for øvrig at bygging av en svømmehall genererer mange dyre løsninger, som for eksempel festemidler og materialvalg.

Kjølnesbadet og Porsgrunn Arena er bygget med plasstøpt kjeller, mens hovedkonstruksjonen består av stål og elementer. Idrettshallen er konstruert med sandwichelementer.

– Den utvendige fasaden består av Leylight fasadeplater som er et glassfiberprodukt. I svømmehallen er det innvendige fasader av flis og trehullplater, mens mellombygget har Cembrit fasadeplater og pusset Leca innvendig. Idrettshallen er innvendig dekket med akustikkplater og perforert bjørkefiner, mens gulvet er kombielastisk sportsgulv, sier Skarvang.

Heve- og senkebunn

Svømmehallen har heve- og senkebunn, slik at vanndybden kan reguleres i deler av bassenget som er to meter på det dypeste.

Idrettshallen har plass til to håndballbaner i full størrelse, og for å utnytte plassen best mulig kan tribunen trekkes sammen. Totalinntrykket av de nye fasilitetene, er solid gjennomført arbeid av Kruse Smith Entreprenør.

Delt arkitektarbeid

Skisse og forprosjekt for anlegget er utformet av Børve og Borchsenius arkitekter. Asplan Viak har hatt ansvar for detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden av den nye svømme- og idrettshallen i Porsgrunn med fagene ARK, IARK, LARK, RIB, RIBFY, RIBr og RIAku. Det er kun gjort mindre endringer i form og uttrykk i detaljeringsfasen, ifølge sivilarkitekt Vibeke Tønnesen Ording i Asplan Viak.

– Detaljering og fargevalg er gjort av Asplan Viak. I det indre har vi lagt vekt på å holde en varm palett som går i gråbrune og grønnlige toner, med innslag av naturmaterialer i form av perforerte bjørkefinerplater i idrettshallen, og treullsementplater i svømmehallen, skriver Ording i en e-post til Byggeindustrien.

Gulvene i gangarealene i første etasje har fått en vakker terrazzo med grønnskjær fra Norsk Terrazzo, som er spesialdesignet til dette prosjektet.

– Kunstnerisk utsmykking er gjort av kunstneren Arne Ingvaldsen, opplyser Ording.


Flere prosjekter