Kjerrberget ungdomsskole

Prosjektleder Kai Forsbom berømmer byggherren og underentreprenørene for godt samarbeid.Sandra Kleven tar fagprøve i anleggsgartnerfaget på prosjektet. Her legger hun heller i fargen Oker B, fra Multiblokks prosjektvaresortiment.
SVbetong

SVbetong

Prosjektil

Prosjektil

Vial

Vial

Svela

Svela

LieVentilasjon

LieVentilasjon

Interiørfaghuset

Interiørfaghuset

BrødreneLie

BrødreneLie

NordicSteel

NordicSteel

SV Betong har bygget ytterligere en skole i Stavanger-området. Kjerrberget ungdomsskole i Sola troner øverst på Skadberg, og får et flott uteområde.

Fakta

Sted: Skadberg, Sola kommune

Prosjekttype: Nybygg ungdomsskole

Areal: Ca. 10.000 kvadratmeter inkludert parkering

Byggherre: Sola kommune

Totalentreprenør: SV Betong

Kontraktssum eks. mva.: 188 millioner kroner

Arkitekt: Tendra Arkitektur

LARK: Norconsult

Byggherreombud og SHA-koordinator: Prosjektil

Rådgivere: RIB: Vial l RIG: Norconsult l RIBr: Rambøll l RIA: Brekke & Strand l ITB: Ekrheim Elconsult l RIEn: Lie Ventilasjon

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Elektro: Miljø Elektro l Ventilasjon: Lie Ventilasjon l Rørlegger: NRE l Lås og beslag: Låssenteret l Stålarbeider og taktekking: Nordic Steel l Malerarbeider og gulvbelegg: Interiørfaghuset l Tømrer: Svela Bygg l Glass/alu: Rubicon l Beslagsarbeider: Brødrene Lie Blikkslagerverksted l Idrettsgulv: Unisport l Heis: TKS Heis

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

SV Betong AS er totalentreprenør, og har også ansvar for skolegården. Kjerrberget ungdomsskole er dimensjonert for 630 elever. Første byggetrinn er planlagt for 14 klasser, med tilhørende spesialrom, kontorer og gymsal. Sola kommunes nye ungdomsskole består av fem bygningsdeler, inkludert bygget for parkering. Alle byggene henger sammen, og mot nord danner taket på gymnastikksalen uteområdet ved inngangspartiet til øverste etasje.

Undervisningsarealene er lagt i hovedbyggene, kalt A og B. Begge er på tre etasjer. Den øverste etasjen i bygg B kom som et tilleggsoppdrag, og er foreløpig uinnredet. Hovedinngangen ligger i et tydelig markert bygg, C. Parkeringsarealet er fordelt på innvendig parkering i D-bygget, og med tilsvarende antall parkeringsplasser på taket av parkeringshuset. Bygg E er skolens idrettshall.

Berømmer prosjektet

SV Betongs prosjektleder, Kai Forsbom, sier skolen virkelig er forseggjort med godt forprosjekt og detaljprosjektering.

– Her er det er lagt vekt på gjennomgående gode løsninger med høy kvalitet, sier Forsbom, og drar blant annet frem at det i fellesarealene i bygg C, med hovedinngangen og hovedtrapperom over tre etasjer, er terrazzofliser på gulvene og spilehimling med tilpasning av flott belysning.

– Kantine har eget kjølerom og stort serveringsareal, mens aulaen/amfiet er utført med heltre eik i sitteoverflatene og de tilknyttende spileveggene, utdyper prosjektlederen.

Ungdomsskolen ligger på toppen av Skadberg, like øst for Sola sentrum. Området preges av et etter hvert etablert byggefelt, men det reises fortløpende også nye boliger i nærheten.

Byggestart var i fjerde kvartal 2019. Ungdomsskolen er klar til skolestart i august 2021, med overlevering i løpet av sommeren.

Prosjektet er gjennomført som en ren totalentreprise, hvor byggherre og arkitekt i forkant gjennomførte et forprosjekt, som totalentreprenøren overtok og gjennomfører. Byggherren har selv ansvar for innredningen i klasse- og personalrom/lærerværelse, mens SV Betong leverer innredningen i spesialrommene, som elevkjøkkenet, værelser for tre og metall, samt naturfag.

Solid

Skolebygget står på fjellgrunn. Noe sprenging måtte til, men det er så lite at det egentlig knapt er verdt å nevne. Det er reist av plasstøpt betong, med hulldekkeelementer som etasjeskillere og tak. Utvendig tak er tekket på tradisjonelt vis. Utvendige vegger er oppført med klimavegger, med royal trekledning. I tilknytning til hovedfasaden og hovedinngangen er bygget kledd med sinkplater.

Bygget har tre tekniske rom, for optimale løsninger. Oppvarmingen er via energibrønner i fjell/varmepumpeaggregater, dimensjonert for å dekke 90 prosent av årlig klimaavhenig varmebehov. Varmepumpeanlegget dekker også mesteparten av energibehovet for varmtvannsberegning og byggets behov for prosseskjøling og klimakjøling, ved at varme kjøres ned i brønnene.

Skolegården til ungdomsskolen er på hele 18.000 kvadratmeter. Arealet glir sammen med uteområdet til Skadberg barneskole, som ligger på vestsiden. Arbeidet med å ferdigstille skolegården pågikk for fullt under besøket. Her kommer en betydelig skatepark, flerbruksbane med mer. Det er også definert et eget kiss-and-ride område.

SV Entreprenør har benyttet lokale underentreprenører til skoleprosjektet. Kai Forsbom forteller om et godt samarbeidsklima underveis og berømmer både underleverandørene og byggherren.

Som så mange andre har de på dette prosjektet hatt utfordringer med Covid 19. I august hadde de et sykdomstilfelle med nærkontaktproblemetikk. Da måtte hele 33 personer i karantene.

– Denne karantenen berørte nesten alle underentreprenørene, og oss som totalentreprenør. Det har også vært andre tilfeller, som heldigvis ikke har rammet så mange med nærkontakt, beskriver prosjektlederen, som påpeker at byggherre har forståelse for problematikken.

– Vi har et veldig godt samarbeid med dem, også når det gjelder dette. Underentreprenørene har også tatt dette fint og håndtert alt på beste vis. Vi er veldig takknemlige for det, og for at vi har hatt en forståelsesfull byggherre, med et felles mål om å få prosjektet ferdig på en god måte, understreker Forsbom.


Flere prosjekter