Ulf Haugen, eiendomsdirektør Coop Midt-Norge, Trond Schjølberg, daglig leder Johan Kjellmark AS og Torbjørn Skei, administrerende direktør Coop Midt-Norge. Foto: Coop

Ulf Haugen, eiendomsdirektør Coop Midt-Norge, Trond Schjølberg, daglig leder Johan Kjellmark AS og Torbjørn Skei, administrerende direktør Coop Midt-Norge. Foto: Coop

Kjellmark bygger bibliotek på Røros

Jobben med å bygge det nye biblioteket på Røros skal utføres av Kjellmark AS. Målet er at prosjektet skal være ferdig i løpet av høsten til neste år.

Det nye biblioteksbygget med frivilligsentral blir på 1130 kvadratmeter, der Røros kommune vil leie 90 prosent av arealet.

– Huseieren Coop Midt-Norge har gjennomført en svært detaljert reguleringsprosess med kommune og byantikvar, heter det i en pressemelding.

– Vi har sjelden gjennomført en mer detaljert og omfattende regulering. Det er også forståelig. Et nytt bygg må passe inn i gatebildet på Røros, og vi har hatt svært god dialog med byantikvaren som har gitt mange konstruktive innspill til oss og vår arkitekt, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge, i meldingen.

I meldingen påpekes det at prosjektene er flere og store for Coop på Røros. Oppgraderingen av Domussenteret er i full gang, og så sent som i mars åpnet de nye Extra Røros i Gjøsvika. Snart starter også byggingen av det nye biblioteket.

Etter en anbudskonkurranse med flere andre aktører er det nå klart at Rørosbedriften Kjellmark AS skal gjennomføre byggeprosjektet.

– Vi er veldig glade for å få med oss en lokal aktør som Kjellmark på laget. De er en svært kompetent entreprenør som kombinerer lang erfaring med bruk av teknologi og nye metoder. Det de har gjort med Leighgården og i andre prosjekter på Røros har virkelig imponert oss, sier Skei.

Totalbudsjettet for det nye bygget er estimert til 45 millioner kroner.

– Byggestart vil skje i sommer, og vi har et mål om å kunne overlevere bygget til Røros kommune i løpet av oktober til neste år. Så trenger kommunen helt sikkert litt tid i etterkant til innredning. Selve åpningsdatoen for det nye biblioteket tror jeg vi skal la kommunen få komme tilbake til, sier Skei videre.