Kirkeparken pleie- og omsorgssenter og Batteriet boliger

Foto: Egil Lundli ByggTjeneste AS

Skatteinntektene fra blant annet Statoils LNG-fabrikk på Melkøya kommer nå Hammerfests eldre befolkning til gode. Et nytt bykvartal inneholder Kirkeparken pleie- og omsorgssenter og 43 leiligheter.

Fakta

Sted: Hammerfest
Prosjekttype: Pleie- og omsorgs-
senter – 43 privatboliger – P-hus
Totale prosjektkostnader inkl. mva: Ca. 440 millioner kroner
Kontraktssum: 331 millioner kroner
Areal: 21.000 kvm
Byggherre: Hammerfest kommune. Pleie/omsorg/parkering
– Barlindhaug Eiendom: 43 privat-
boliger
Totalentrprenør: Consto
Arkitekt: Borealis Arkitekter
Interiør- og landskapsarkitekt: Steinsvik Arkitektkontor
Rådgivere: RIB: Sweco l RIBr: Total Brannsikring l RIE: H. Blix l RIvent/ SD-anlegg: Nord-Klima l RIrør/ sprinkler: Åge Nilsen l RIG: Multiconsult
Underentreprenører/leverandører: Grunnarb.: Larsen Maskin l Betong: KSK l Betongsaging og kjerneboring: Pedersen Betongsaging l Prefab. betong: Jaro l Lås og beslag: Him-
linger og vegger: 2tal l Stålbjelker: Peikko Norge l Heis: Schindler l Transport: Sjøgren l Portleverandør: Crawford Norge ASSA ABLOY Entrance Systems Norway l Vinduer: NorDan l Dører/yttervegg/innvendig: Swedoor l Ståldører: Rapp Pyrotec l Taktekking: Protan Alta

Prosjektet Kirkeparken pleie- og omsorgssenter og Batteriet Boliger i Hammerfest består av pleie- og omsorgssenter med 60 sykehjemsplasser, 15 omsorgsboliger, offentlig parkeringshus med 232 parkeringsplasser og er nettopp innflyttet og åpnet. Batteriet AS (Barlindhaug Eiendom) står bak konseptet og er byggherre og selger av de 43 private leilighetene. Fotavtrykket er på ca. 6. 000 kvadratmeter og ligger tre plan under bakkenivå.


Batteriet
– Batteriet (en gang sto det kanoner her, derfor navnet) er et sentralt område i byens sentrum, to kvartaler fra torget og med biblioteket, Nissensenteret, drosjer, busser og Hurtigruta i umiddelbar nærhet, sier arkitekt Lars Krane i Borealis Arkitekter.

Toppscore
– Det var Consto, som i samarbeid med Borealis Arkitekter as, landskaps-
arkitekt fra Steinsvik Arkitektkontor as og Barlindhaug Eiendom as, utformet forslaget som fikk toppscore på funksjonalitet og valg av løsninger, forteller prosjektleder Rolf Harald Olsen i Consto.
– Consto har utført prosjektet som totalentreprise med samspillfase der brukerne og byggherren har deltatt aktivt for å oppnå et optimalt prosjekt. Selv om det til tider har vært en krevende prosess har vi hatt et godt samarbeid med byggherren. Vi startet opp i mars 2013 med å rive fem eneboliger som stod oppført i kvartalet som skulle utbygges. Deretter ble det sprengt og kjørt bort ca. 90.000 kubikkmeter fjell, som ble brukt til utfylling på Polarbasen i Rypefjord, sier han.

Unikt kombinasjonsbygg
Olsen betegner prosjektet som et unikt kombinasjonsbygg som er oppført som et flerfunksjonsbygg med samlokalisering av pleie- og omsorgssenter, dagsenter og omsorgsboliger med heldøgns omsorgstilbud og aktivitetstilbud. Omsorgsboligene er også finansiert med Husbank-tilskudd.

Offentlig park og sansehage
En solrik park går over i en lun utendørs sansehage som så fortsetter i en innendørs sansehage.
– Dette kan utvikle seg til en felles vinterhage, et sosialt møtested for brukerne og besøkende. Parken og sansehagen vil styrke hverandre og bli et aktivum for Hammerfest som by. En levende sentrumspark som har noe å tilby til beboere, familie som er på besøk, hotellgjester, folk som bor i sentrum og folk som bare har parkert der for å handle, forteller arkitekt Krane.
– Utvendig sansehage og park er utført med snøsmelteanlegg slik at det kan brukes hele året, tilføyer Olsen.

Nytt bykvartal
– Dette nye bykvartalet har klare særtrekk i forhold til de fleste andre kvartaler i byen – det har en park, det har flotte solforhold og det har utsikt. I utformingen av omsorgssenteret har vi tatt utgangspunkt i at vi skal ta vare på og utvikle disse kvalitetene. Hammerfest sentrum har en tett, urban kvartalsstruktur, og den tette byens kvaliteter forsterkes vesentlig ved en omdanning av Batteriet fra fem eneboliger til et nytt bykvartal. Omsorgssenteret med sine mer enn seksti beboere og med et stort antall ansatte vil bidra vesentlig til liv og utvikling i denne delen av byen. Den sentrale beliggenheten er like gunstig for beboerne som for de ansatte og besøkende – det er lett å komme hit både til fots, med bil og med buss, påpeker Krane.

Nord-Norges største
– Under oppføring var det Nord-Norges største byggeprosjekt. Et komplekst byggeprosjekt med mange utfordringer med tanke på at det ble ferdigstilt i flere etapper fra to etasjer under bakken og oppover. Parkeringshuset i de to nederste etasjene ble ferdigstilt i begynnelsen av mars i 2014, deretter ble tre etasjer med pleie- og omsorgssenter ferdigstilt i februar 2015, så neste etasje med omsorgsboliger i mars 2015 og til slutt de private leiligheter i to toppetasjer i juni 2015, forteller Olsen.
– Dette medførte midlertidig taktekking over flere plan for å holde bygget tett i byggeperioden. Vi har også hatt en del utfordringer med bæresystemet i et slikt komplekst bygge-
prosjekt. Videre kan nevnes utfordringer med godkjente og ferdigstilte rømningsveier etter hvert som områdene ble ferdigstilt og overlevert, framhever han.

Fire kontrakter
Til sammen har Consto inngått fire kontrakter i prosjektet. Første kontrakten var pleie- og omsorgssenteret. Ved kontraktsinn-
gåelsen var det ennå litt usikkert hvem som vant frem med kontrakten på parkeringshuset til Hammerfest kommune.
Det var ikke før Consto ble innstilt med sitt tilbud at det ble klart at parkeringshuset skulle plasseres under pleie- og omsorgs-
senteret. Omsorgsboligene i tre etasjen ble ikke bestilt/ kontrahert før ett år etter byggestart. Først når Husbanken kom inn med tilskudd besluttet formannskapet seg for å bygge de 15 omsorgsboligene. Da kunne også kunne utbygger, Batteriet as bestemme seg for å gå for en full utbygging av leilighetsprosjektet i de to toppetasjene med 43 private leiligheter, forklarer Olsen.

Finnmarks dyreste bolig
Det er ikke bare bruttoarealet som gjør Batteriet til et rekordprosjekt.
– Prislappen for toppleiligheten endte til slutt på 13 millioner kroner som er ny prisrekord for en bolig i Finnmark. For denne prisen fikk kjøperen en 160 kvadratmeter stor leilighet med fire soverom, kjøkken, stue og vinterhage, stor utvendig balkong inkl. to parkeringsplasser i garasjen. Dette gir en kvadratmeterpris på 78.787 kroner. Til sammenligning ligger snittprisen på boliger i Hammerfest på 26.000 kroner, påpeker han.


Flere prosjekter