Beitstadsundbrua. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kinesisk entreprenør fornøyd etter Vegvesenets bru-ja

Kinesiske Sichuan Road & Bridge Group startet planleggingen med å bygge Beitstadsundbrua for litt over en uke siden. Torsdag fikk de endelig klarsignal fra Statens vegvesen etter at to klager på tildelingen ble avvist.

Beitstadsundbrua

Beitstadsundbru-prosjektet er en del av det omfattende prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm.

Veiutbyggingen i Trøndelag er delt inn i fem entrepriser, der byggingen av Beitstadsundbrua er den ene.

Skanska Norge AS lå høyest i anbudskonkurransen med et tilbud på 338.638.086 kroner, mens Sichuan Road & Bridge var lavest med 276.840.901,58 kroner. PNC Norge AS sitt tilbud var på 317.860.384,62 kroner.

– Vi er i dag (23.11.2017) blitt informert ved pressemelding fra Statens Vegvesen at tildelingen av oppdraget med Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag til Sichuan Road & Bridge Group, SRBG, opprettholdes, sier selskapets prosjektdirektør i Norge, Lu Wei. i en pressemelding.

Han roser Statens vegvesen for håndteringen av klagesaken.

— Klagene fra PNC Norge og Skanska har ikke blitt tatt til følge, og vi er godt fornøyd med den profesjonelle håndteringen Statens Vegvesen har vist også i denne delen av konkurransen, sier Wei i meldingen.

Sichuan Road & Bridge Group, SRBG, er dermed klar for oppdraget med Fv. 17 og 720 Dyrstad-Sprova-Malm E-2 Beitstadsundbrua (580 meter) i Nord-Trøndelag.

— Vi er selvsagt svært glade, sier Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for SRBG i Norge.

SRBG opplyser at de startet planleggingen med å bygge brua da de først  ble informert om at de ville få oppdraget av Statens Vegvesen for litt over en uke siden.

Ifølge pressemeldingen SRBG har sendt ut, tar de mål av seg å bli en ledende aktør innen brubygging i Norge. De er allerede godt i gang med å bygge Hålogalandsbrua (1.533 meter) i Nordland på oppdrag fra Statens Vegvesen.

– Vi er derfor svært fornøyd med dagens budskap fra Statens Vegvesen. For å sikre best mulig oppstart av prosjektet vil vi nå fortsette dialogen med våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag. Vi ser nå frem til et godt samarbeid med Statens Vegvesen og rådgivingsselskapet COWI i forbindelse med byggingen av Beitstadsundbrua, sier Alexandros Tsetsis.