Kilden barnehage

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadEspen Mikkelsen, prosjektleder Omsorgsbygg Oslo KF og Martin Stuge Bånerud, prosjektleder Varden entreprenør. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson
Picasa

Med Kilden barnehage har Oslo kommune fått et fremragende miljøbygg som tilfredsstiller kravene til BREEAM Excellent og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Fakta

Sted: Årvoll, Oslo

Prosjekttype: Barnehage, plusshus

Bruttoareal: Cirka 2432 kvadratmeter

Kontraktssum: 76 mill. kroner eks. mva.
Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektledelse: Metier OEC

Totalentreprenør: Varden Entreprenør

Arkitekt: Link Arkitektur

Landskapsarkitekt: Link Landskap

Rådgivere: RIBr, RIAku, RIVA, RI Vei, RIB: Multiconsult l RIV: Erichsen & Horgen l RIB Betong: Spenncon l RIB Trekonstruksjoner: Splitkon

Underentreprenører og leverandører: Stikking og oppmåling: Solli & Hoff l Grunn- og utomhusarbeider: Akershusgartneren l Rørlegger: Norsk IndustriRør l Elektro: Flovild Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Stålarbeider: Åkrene Mek l Prefab betong: Spenncon l Plasstøpt betong: Argon Entreprenør l Utvendige rørarbeider: CFA l Mur/puss/flis: Brafas l Løfteinnretninger: Heisplan l Taktekking: HesselbergTak l Riving: R3 Entreprenør l Bærende trekonstruksjoner: Splitkon l Tømrerarbeider: Byggimpuls l Vinduer: Nordan l Dører og porter: Jømna Brug l Sikkerhetsdører: R. Bergersen Sikkerhet og design l Blikkenslager: Franke Onsrud l Malerarbeider: Bygg & Mal l Gulvbelegg: Intep l Himlinger: Oslo Bygginnredning l Fast innredning: Hoff Snekkerverksted l Solceller: Ing. Carl Chr. Strømberg

På Årvoll tett ved Lillomarka har to gamle bygg fra Sivilforsvaret blitt erstattet med en topp moderne plusshusbarnehage som tilfredsstiller en rekke krav til miljøvennlige og energieffektive bygg. Kilden barnehage er blitt et signalbygg med innovative løsninger og utstrakt bruk av massivtre, hvor reduksjon av klimagasser er høyt prioritert.

Varden Entreprenør har utført prosjektet i en generalentreprise for Omsorgsbygg Oslo KF, mens LINK arkitektur har tegnet bygget.

Oslo kommune har per i dag cirka 2000 barn på venteliste for barnehageplass. Den nye barnehagen på Årvoll har en kapasitet på 216 plasser.

– Omsorgsbygg bygger barnehager i stort monn, og bakgrunnen er et politisk mål om 3000 nye barnehageplasser frem til 2019. Da handler det også om å finne gode tomter, som vi har gjort i dette prosjektet, sier prosjektleder Espen Mikkelsen i Omsorgsbygg til Byggeindustrien.

Pilotprosjekt

Kilden barnehage er bygget på en 6490 kvadratmeter stor tomt, som ligger i et etablert boområde med umiddelbar nærhet til friluftsområder og Årvolldammen – også kjent som Badedammen. På eiendommen sto det to eldre bygninger som har vært i Sivilforsvarets eie, samt en midlertidig barnehage i brakker.

Kilden barnehage har vært Omsorgsbyggs pilotprosjekt for plusshusbarnehager. Bare siden anbudskonkurransen ble utlyst i 2014 er det ferdigstilt 8 nye plusshusbarnehager i kommunal regi, mens ytterligere 7 barnehager er under bygging eller planlegging. Som byggherre har Omsorgsbygg et strategisk mål om at alle nybygg skal være plusshus, samt at alle nye bygg skal BREEAM-sertifiseres til minimum Very good.

– BREEAM er et godt holistisk miljøsertifiseringssystem, som drar med seg mange gode aspekter. For Omsorgsbygg er det en god måte å drive bærekraftig byggevirksomhet på, sier Mikkelsen.

Grunnarbeider

Kilden barnehage er det første prosjektet hvor Omsorgsbygg og Varden Entreprenør samarbeider. Varden Entreprenør har lang erfaring som entreprenør for Oslo kommune, men da først og fremst i skolesektoren. Dessuten er Kilden barnehage deres aller første plusshus- og BREEAM-prosjekt.

– Vi startet opp med rivearbeidene ned til kjellernivå på de to eksisterende byggene sommeren 2017. Det var et premiss i rammetillatelsen å beholde fotavtrykket i bygningsstrukturen på de to byggene, og nybygget for barnehagen og en utendørs lekehall er plassert i vinkel på omrisset av de gamle kjellerne, sier prosjektleder Martin Stuge Bånerud i Varden Entreprenør.

Det lå også i rammene for prosjektet at man skulle gjenbruke masser fra de gamle bygningene.

– All betong og teglstein fra rivingen er gjenbrukt. Disse massene er knust på plassen og brukt i tilbakefylling inn mot byggene, spesielt inn mot kjeller i hovedbygget, sier Bånerud.

Gjenbruk av kjellere

Barnehagen er på 2432 kvadratmeter ny bygningsmasse pluss kjeller i eksisterende bygg og har 1.702 kvadratmeter bruksareale. Bygget er i tre etasjer og rommer 12 avdelinger. Plan 1 og 2 inneholder i hovedsak barnehagearealer med baserom, spiserom, aktivitetsrom og garderober. I underetasjen er det administrasjon, kontorer, personal- og møterom, diverse lager og teknisk rom med blant annet en inntakskulvert for ventilasjons-aggregat. Den andre kjelleren med overliggende lekehall har god plass til parkering av sykler og lagring av utstyr mellom sesongene.

Vardens prosjektleder kan fortelle at grunnarbeidene gikk greit, uten at de måtte sprenge eller at de støtte på noe ekstraordinært.

– Selv med romslig tomt, ble det likevel noe trangt da vi skulle inn med ny vann- og strømtilførsel til nybygget. I forbindelse med riving og utgraving av ny kjeller, ble det også høye graveskråninger langt inn mot tomtegrensen. Det har likevel gått bra, og vi har fått en veldig god utnyttelse av tomta, sier Bånerud.

Konstruksjoner og materialbruk

Kjelleren består av betongsåle og betongvegger mot grunn med halve dekket over kjeller utført som prefab betongelementer. Resten av byggets konstruksjon er i massivtre og limtre. Hovedbyggets bærekonstruksjon inklusiv takelementer, etasjeskillere og innvendig trapp består i hovedsak av massiv- og limtre. I resten av bygget er det massivtrevegger med limtre bæresystem, samt massivtretak. Innvendig er massivtreveggene i hovedsak synlige.

– Det er første gang vi i Varden har bygget med massivtre, og det har vært fascinerende å se hvor fort bygget ble reist. På under åtte uker var montasjen av elementene unnagjort med vegger, tak og bæresystemer, sier Bånerud.

Varme, ventilasjon og energi

Oppvarming er basert på varmepumper tilknyttet brønnpark, hvor det er boret seks brønner på 250 meters dybde. Det er vannbåren varme i alle gulv. Friskluft til bygget føres til aggregat via en betongkulvert som bidrar til å temperere den innkommende luften, og redusere både kjøle- og varmebehov i de varmeste og kalde periodene i året. All strøm til varmepumper og el-spesifikt energibehov dekkes av bygningsintegrerte solceller i hele takflaten.

Fasader og tak

Fra arkitektens side var det et ønske at bygningens ytre skulle oppleves som én overflate:

– Opplevelsen av overgangen mellom tak og vegg skulle mini-maliseres. På denne måten hadde vi mulighet til å plassere solcelleproduktet på tak eller vegg, der det ga mest effekt. I det endelige prosjektet er det bare solcellepaneler på taket, der vinkling av tak ble optimalisert i henhold til solinnfall. Det er grunnen til at mønet er forskjøvet i forhold til takflatens senter, sier Ingunn Sirevåg Jensen i LINK Arkitektur.

På veggen er det brukt steniplater lagt i samme mønster og format som solcellepanelene. For å få spill i fasaden er det brukt plater med noe ulik glans og farge. Enkelte steder i ytterveggen er fasadeplatene erstatter av vinduer, som dermed også er en integrert del av fasadekonseptet. Dette bød på noen utfordringer:

– Det uvanlige fasadekonseptet som skulle tilpasses utsparingene for vinduene, og alle de ulike vinklene på taket har til tider vært krevende å ha kontroll på både for oss som arkitekt, de andre prosjekterende, samt for de utførende på byggeplassen. Men jeg synes vi sammen har fått til et flott resultat, som er veldig tro til den opprinnelige ideen, sier Sirevåg Jensen.

Utomhusanlegg og lekehall

Barnehagen har også et flott utomhusanlegg som utnytter hele tomtens areal. Uteområdet består av lekearealer med apparater og støtdempende materialer i samspill med naturlige elementer. Den store utendørs lekehallen, som henger sammen med hovedbygget, er utstyrt for ballek, klatring og andre aktiviteter. Lekehallen er åpen i vegger og tak og har en limtrerammekonstruk-sjon over bygget.

Eksisterende bygg ble saget av 1,4 meter opp på veggen i 1. etasje, hvor døråpninger er bevart og hvor det er montert glassrekkverk på innsiden. Her er muren utbedret, pusset og isolert, og det er tett skille mellom første etasje og ned i kjelleren (grytetekket).

Godt samarbeid

– Dette er en barnehage som vi er stolte av å levere, og hvor vi har hatt med oss veldig dyktige underentreprenører. Det er et komplisert teknisk bygg med mye som skal spille på lag, og det har derfor vært veldig morsomt å se hvordan bygget reiste seg og hvordan arkitektens tanker ble til virkelighet, sier Bånerud i Varden Entreprenør, som også roser samarbeidet med byggherren.

Han får følge av Omsorgsbyggs prosjektleder, som understreker at de er svært fornøyd med kvalitetsnivået på utførelsen:

– I dette prosjektet valgte vi generalentreprise fordi vi skulle prøve ut en del nye løsninger og ønsket hånden på rattet selv. Det kan være en konfliktfylt entrepriseform, men vi har helt fra starten hatt fokus på å få til et godt samarbeid med entreprenør – noe vi har lykkes med, sier Espen Mikkelsen.

Han sier også at de har tatt med seg viktig lærdom inn i nye prosjekter.

– Vi lærte at det ikke er så vanskelig som man kan tro å bygge et plusshus. Vi ble såpass komfortable med konseptet at vi følte at markedet/entreprenøren kunne løse det for oss etterhvert. Våre etterfølgende barnehageprosjekter har derfor vært totalentrepriser eller varianter av totalentrepriser med samspill, avslutter han.


Flere prosjekter