Kenneth Kennedy er gjenvalgt som styreleder i SfS BA. Arkivfoto

Kenneth Kennedy er gjenvalgt som styreleder i SfS BA. Arkivfoto

Kennedy gjenvalgt som styreleder i SfS BA

Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) avholdt tirsdag sitt Partnerforum hvor det nye styret ble valgt inn.

På vegne av valgkomiteen var det Kari Sandberg (EBA) som la fram valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2023 – 2024, som enstemmig ble valgt.

Det nye styret består av:
* Kenneth Kennedy, Skanska - 2022-2024 Skanska/EBA – styreleder, ikke på valg
* Frode Andersen, MEF - 2023-2025 Gjenvelges for to år
* Bente Ulfseth, Statens vegvesen - 2023-2025 Ny (2023-2025)
* Elisabeth H Lycke, Norconsult - 2023-2024 Gjenvelges for ett år
* Michella Maria Jensen, Fellesforbundet - 2023-2025 Ny (2023-2025)
* Frode Engen (Arbeidsmandforbundet) - 2023-2025 gjenvelges for to år
* Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet - 2023-2025 gjenvelges for to år
* Tanja Dugstad, Statsbygg - 2022 – 2024 ikke på valg

I forbindelse med møtet orienterte daglig leder Lene Jønsson i SfS BA om status i arbeidet siden Partnerforum i 2022, mens styreleder Kennet Kennedy orienterte om styrets arbeid med å få på plass en permanent finansiering etter 2025.

– Frem til 2025 finansieres SfS BA av noen av partnerne. Styret i SfS BA har fattet et prinsippvedtak om at det skal innføres en partneravgift som medfører at alle partnere i SfS BA må betale en partneravgift i framtiden. Det jobbes videre med å stadfeste nivå på avgiften og beslutte på hvilket grunnlag avgiften skal beregnes. I tillegg vil det bli innført en kursavgift knyttet til kursene Prosjekt Fareblind og Farlige mønstre. Det jobbes parallelt med å se på muligheten til å få støtte til driften fra myndighetene gjennom for eksempel statsbudsjettet, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.