Kategorisjef VVS

Backes entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør AS, som omfatter 10 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv.

Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til AS Backe gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten.

Firma Backe Entreprenør
FylkeAkershus, Oslo
StedLysaker
Søknadsfrist17.08.2018

Kompetansesenteret i Backe Entreprenør består av 6 kategorisjefer innenfor hvert sitt spesialfelt. Kategorisjef skal bistå Backe Entreprenør sine datterselskaper med rådgivning spesielt knyttet til utvikling av prosjekter, innkjøp, produksjon, etterarbeid og oppfølging innenfor eget fagområde.

For å styrke kompetansesenteret søker vi deg som er faglig sterk og engasjert innenfor VVS.

Arbeidsoppgaver

Innenfor fagfeltet VVS skal du

 • bistå datterselskaper i innkjøp- og kalkyleprosesser
 • kvalitetssikre og utarbeide funksjonsbeskrivelser
 • delta i utvikling av prosjekter i våre datterselskaper
 • holde seg oppdatert på offentlige krav innenfor sitt fagområde
 • delta som spesialist ved innsalg av nye prosjekter til kunder
 • kartlegge og kvalitetssikre potensielle leverandører og samarbeidspartnere i Norge og i utlandet.
 • bidra i videreutvikling av BE`s totalkvalitetssystem.
 • bistå datterselskaper med oppfølging av prosjekter under og i reklamasjons-perioden innenfor sitt fagområde.
 • bistå som foreleser på interne kurs og samlinger.

Kvalifikasjoner

Du har

 • høyere teknisk utdannelse på ingeniør/sivilingeniør nivå og omfattende driftserfaring fra byggeprosjekter som spesialist innenfor VVS
 • opparbeidet deg gode organisatoriske, økonomiske og styringsmessige ferdigheter

Personlige egenskaper

Du:

 • er selvstendig og har gjennomslagskraft og tillitt
 • er fleksibel
 • har kommersiell erfaring
 • liker å jobbe i team og ser verdien av å dele erfaring/kompetanse
 • er god på å kommunisere både muntlig og skriftlig.
 • har et stort faglig nettverk

Vi tilbyr

En stilling med mye ansvar og stor frihet. Dette er en nøkkelstilling i selskapet.

Stort utvalg av prosjekter som du kan bidra mot. Du vil ha tett dialog mot underleverandører/leverandørleddet

Du blir en del av et team med høyt faglig kvalifiserte medarbeidere med mye humør og engasjement. Vi er framoverlente og satser på ny teknologi. og er i full gang med å digitalisere våre byggeprosesser som også vil prege din hverdag.

Kontaktinfo:

Arne Nerstad, Driftsdirektør (+47) 99530920

Søk stilling

Vis flere stillinger: