Illustrasjonsfoto: Multiconsult
Illustrasjonsfoto: Multiconsult

Kartla 113 næringsparker – så mye solenergi kan de bidra med

En fersk kartlegging viser at 113 norske næringsparker har potensial for å produsere hele 1 TWh solenergi, dersom rammebetingelsene legges til rette.

– Dette viser at det er et stort potensial for solkraftproduksjon i næringsparker og at mesteparten kan brukes lokalt. Det betyr at vi kan slippe å bygge ut mye kraftnett, men det forutsetter at vi har ordninger som gjør at vi kan dele solkraften som blir produsert lokalt, sier Bjørn Thorud i fornybarkonsernet Aneo, i en pressemelding.

Kartleggingen er utført av fire sommerstudenter i Multiconsult på oppdrag av Aneo. Den viser at lokal kraftproduksjon kan bidra til mer kraft og effekt i næringsparker, uten at det må bygges mer nett.

– Dagens regelverk setter imidlertid begrensninger og solkraft må brukes sammen med andre energiløsninger for å dekke perioder med stort kraftbehov, påpeker partene.

Mette Kristine Kanestrøm fra Multiconsult, sammen med sommerstudentene Synne Aa. Sandvik, Lars Gagnat, Hedda Øien og Thomas D. Hansen, og Bjørn Thorud, CTO i ANEO. Foto: Multiconsult
Mette Kristine Kanestrøm fra Multiconsult, sammen med sommerstudentene Synne Aa. Sandvik, Lars Gagnat, Hedda Øien og Thomas D. Hansen, og Bjørn Thorud, CTO i ANEO. Foto: Multiconsult

– I dag er det begrenset hvor mye kraft som kan deles lokalt, og det er behov for å finne ordninger for mer deling av solenergi lokalt. Da tror vi det er mulig at solenergi kan bidra til mer næringsutbygging lokalt, samtidig som solkraft kan bli en betydelig kraftressurs for Norge, sier Mette Kristine Kanestrøm, seksjonsleder for Sol og Smartgrid hos Multiconsult i meldingen.

Stortinget og regjeringen ble i revidert statsbudsjett enige om et mål på 8 TWh solkraft i Norge i 2030. Solkraft utgjorde kun 0,25 prosent av strømproduksjonen ved inngangen til 2023, og på få år er planen at solkraften vokser 20 ganger til 5 prosent av den norske kraftmiksen.

Last ned rapporten her