Politikeres informasjonsplikt til Karantenenemnda foreslås utvidet fra 12 til 18 måneder etter fratreden. Her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Politikeres informasjonsplikt til Karantenenemnda foreslås utvidet fra 12 til 18 måneder etter fratreden. Her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Karantenetiden foreslås utvidet med et halvt år

Politikeres informasjonsplikt til Karantenenemnda foreslås utvidet fra 12 til 18 måneder etter fratreden.

– Endringen i karanteneloven vil først og fremst bidra til økt tillit og er i tråd med anbefalingene til det tverrpolitisk utvalget som ble satt ned, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.

Karanteneloven gir regler om karantene og saksforbud når politikere, embetsmenn og statsansatte går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller starter næringsvirksomhet.

Det foreslås at politikere i særlige tilfeller kan ilegges saksforbud i inntil 18 måneder etter at de har fratrådt, uten at det, som i dag, er et vilkår at det samtidig må treffes vedtak om karantene.

Det innføres en ny lovhjemmel for at nemnda og ansettelsesmyndigheten kan vedta at godtgjørelse skal opphøre og/eller tilbakebetales helt eller delvis dersom karantenevedtaket brytes.

(©NTB)