Kapitalutvidelse i AF Gruppen

Styret i AF Gruppen ASA (AFG) har vedtatt å gjennomføre en kapitalutvidelse i forbindelse med innløsning av opsjoner til ansatte i henhold til vedtak i ekstraordinær generalforsamling 31.01.2011.

Kapitalforhøyelsen vil bli foretatt som en rettet emisjon mot ansatte på 4 997 500 aksjer til kurs NOK 25,- og 166 250 aksjer til kurs NOK 29,80. Total verdi på kapitalutvidelsen vil være på NOK 129 891 750. Aksjekapitalen i AF Gruppen ASA vil som følge av kapitalutvidelsen bli forhøyet med NOK 258 187,50 til NOK 3 814 084,50. Antall aksjer etter emisjonen blir 76 281 690.