Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Jan EldegardFoto: Jan EldegardFoto: Jan EldegardFoto: Jan EldegardFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Kandidat til Betongtavlen: Utsikten

Utsikten er en av kandidatene til Betongtavlen 2016.

Utsikten på Gaularfjell er en av kandidatene som kan vinne Betongtavlen 2016.

Dette skriver juryen om Utsikten:

Utsiktsplattformen formgitt av Code: arkitektur er en rasteplass rik på opplevelser og en del av prosjektet Norske turistveger. Plattformen, bygd som et flak av betong, ligger det på det høyeste punktet av den bratte stigningen som slynger seg fra Sognefjorden opp mot Gaularfjell. Utsikten fra plattformen fanger hele det storslåtte landskapsrommet mellom fjellene og er et av flere steder over Gaularfjell der man kan stoppe og få en variasjon av opplevelser som spenner fra mektig utsikt, ville fossestryk til idylliske seter-tun oppe på fjellplatået.

Betongflaket balanserer i knekkpunktet mellom den bratte stigningen og fjellplatået bak. Flaket kan gi assossiasjoner til et piknik teppe eller et papirbrett med tre vinger, der hver av de tre vingene spenner fritt ut fra et balansepunkt i det horisontale midtpartiet som ligger harmonisk i ro på en fjellknaus. Den horisontale midtdelen av flaket fungerer som parkeringsplass for biler og busser. Et mangfold av sprang og trappinger i alle de tre vingene gir mange bruksmuligheter og skaper små og store steder i den store formen. Integrerte solcellepaneler i betongoverflaten gir energi til servicebygg og belysning

Utsiktsplattformen er en ren plassbygd betongkonstruksjon, og har med sin geometri og mange trappinger og sprang vært krevende både å konstruere og bygge. Betongarbeidene er av høy vanskelighetsgrad og svært godt utført med blant annet store skrå flater med overforskaling. Prosjektet vitner om at det har vært gjennom grundig planlegging og en del prøving og feiling før det endelige resultatet kom på plass. Lokaliseringen har gitt ekstra utfordringer i utførelsesfasen,- de har vært avhengig av dieselaggregat for strøm, nett og telefondekning har vært varierende og det har vært en lang transportvei på 1,5 time for betongen. Veien opp til fjellet er vinterstengt med store snømengder, noe som har medført at anleggsperioden har blitt begrenset til fra mai til oktober.

Det har gått med i alt 900 m3 betong til det 850m2 store piknik teppet på Gaularfjellet.

Utsiktspunktet på Gaularfjell er blitt en unik attraksjon og et nytt landemerke som allerede i åpningsåret har vært svært godt besøkt.

Utsikten
Byggherre:
Statens vegvesen, Turistvegseksjonen
Arkitekt: Code: arkitektur as
RIB: B-consult og Dipl.-Ing. Florian Kosche
Entreprenør: Veidekke Entreprenør, distrikt Sogn og Fjordane.