Kanalbygg 3 og 4

Anleggsleder Erik Holter i Wegger & Kvalsvik, prosjektsjef i OBOS Fornebu Utvikling, Sigbjørn Fondenes og prosjektleder Elvir Hasic i Wegger & Kvalsvik godt fornøyd samarbeid og resultat.Illustrasjonene: Eve ImagesIllustrasjonene: Eve Images

Med de to siste blokkene på plass er OBOS Fornebulandets boligprosjekt i Rolfsbukta nå avsluttet. Wegger & Kvalsvik Entreprenør fullførte samtidig også infrastrukturen og kanalsystemene i det påkostede utomhusanlegget.

Fakta

Sted: Rolfsbukta, Fornebu
Byggherre: Rolfsbukta
(OBOS Fornebulandet)
Prosjekttype: Boligblokker
BRA: 4.955 kvm
Totalentreprenør:
Wegger & Kvalsvik Entreprenør
Kontraktssum eks mva:
160 millioner kroner
Arkitekt: Arcasa Arkitekter
LARK: Bjørbekk & Lindheim
Rådgivere: RIB, RIBR, RIG, RIBfy og RIA: Rambøll Norge
Underentreprenører/leverandører: Miljøoppfølging: Golder Associates l Rør og prosjektering: Andersen & Aknes l Heis: Elevator l Ventilasjon og prosjektering: Ing. Oddbjørn Hagen l Elektro og prosjektering: Kreativ Elektro l Prefab: Kynningsrud Prefab l Avfallshåndtering: Envac Norge l Gassanlegg: Alfa Olis Gass & VVS l Grunnarbeider: Firing & Thorsen / Entreprenørservice / Brødrene Myhre l Armering: Celsa Steel Service l Betong: Unicon l Forskaling: Doka l Byggevarer: Optimera l Betong-
arbeider: Befenor Construction l Isolasjon: Sundolitt l Oppmåling: Asker Oppmåling l Miljøoppfølging: Golder Associates l Kranservice: Asle Skogeng Kranservice l Elementer: 1-2-Tre Elementproduksjon l Tekking: Icopal Tak / Follo Tak l Murarbeider: Fjeldheim & Knudsen l Fliser: BBM i Norge l Kjøkken: HTH Prosjekt-
avdeling l Parkett: ParkettPartner l Dører og beslag: Lås & Prosjekt l Brannsikring: Oslo Brannsikring l Metallarbeider: Varig Fasade l Blikkenslager: Follo Blikk l Vinduer: Lian l Utomhusarbeider: Sport & Grøntanlegg l Sveising: Soas Construction l Maler: Malermester Dema

Utbyggingen på Fornebus østligste og mest sjønære tomt har foregått gradvis og i flere år, de første byggene sto ferdig i 2008. Rolfsbukta består av til sammen 19 blokker, med totalt 381 leiligheter. Flere større entreprenører har bidratt i de forskjellige byggetrinnene. Kanalbygg 3 og 4 avslutter blokkbebyggelsen rundt bukta i nordvest.
Arcasa Arkitekter har vært arkitekter, også i regulerings-
arbeidet for hele bolig-
prosjektet. Rolfsbukta er en naturlig bukt ved Rolfs-
tangen. Etter nedleggelsen av hovedflyplassen – men før selve utbyggingen startet – ble bukta delvis fylt igjen. Men kvalitetene med beliggenheten ved fjorden ble beholdt og er forsterket med etablering av brygger, to kunstige kanaler, vannspeil og bruer. En del av dette utomhusarbeidet sto ferdig i 2008, den gjenværende delen av kanalsystemet, Store Kanal – i tillegg til omlegging av gang- og sykkelbane – ble fullført av Wegger & Kvalsvik og overlevert sammen med de to kanalbyggene nå høsten 2015.

Tett grensesnitt
Prosjektsjef i OBOS Fornebulandet, Sigbjørn Fondenes, forteller at det ble brukt mye tid på å beskrive de tre kontraktene, både grensesnittet og de forskjellige delområdene som skulle opparbeides.
– Grensesnittet er så tett at vi ikke kunne ha flere entreprenører. Vi var avhengige av å inngå en avtale med en entreprenør som kunne påta seg alt; de to blokkene med 50 leiligheter, gang- og sykkelbanen, vegsystemet, kanalen med bruer og torget i nordvest, sier Fondenes.
Dette er det tredje boligprosjektet som Wegger & Kvalsvik har for OBOS Fornebu Utvikling. Kontrakten for disse to byggene, med et totalt areal på 4.955 BRAS, er på 162 millioner eks. mva. Utomhusarbeidet, med et sinnrikt teknisk kanalsystem med fossefall, har en kontraktsverdi på 23,5 millioner kroner, mens byggingen av offentlig infrastruktur og torget har en verdi på 16 millioner kroner.
– Dette prosjektet har virkelig inneholdt det meste. I tillegg til byggene, var det infrastruktur og et kanalsystem med krevende tekniske løsninger for fossefallet. Alt skulle etableres med vanntette betongkonstruksjoner, bekrefter prosjektleder Elvir Hasic hos Wegger & Kvalsvik.

– Vi er svært fornøyd med kvaliteten på arbeidet og gjennomføringsevnen til alle aktørene vi har hatt med underveis, understreker han.
Wegger & Kvalsvik valgte fasadelementer i fasadene, der vel 4.000 kvm klimavegger med ferdig innsatte vinduer ble bestilt og montert.
– Vi sparte mye tid. Vi klarte å få tett bygg på 2-3 uker. Men prefabrikkerte løsninger stiller enda større krav til en nøyaktig og detaljert prosjektering. Det blir jo en helt annen presisjon enn det vi klarer med ordinær plassbygging. Denne måten å bygge klimavegger på har vi erfaring fra i flere av våre andre prosjekter også, forklarer Hasic.

Samlende form
De to blokkene er på fem etasjer, og inneholder 28 og 22 leiligheter for henholdsvis Kanalbygg 3 og 4. Toppetasjene har omliggende takterrasser, mens leilighetene i første har markterrasser. Formspråket fra de tidligere byggetrinnene er samlende og lett gjenkjennelig, både i høyde, volum og uttrykk i materialiteten i balkonger og fasader.
Kanalbygg 4, som vender ut mot en avslutning av bebyggelsen i form av et torg, har en forskjøvet del som vender noe inn mot kanalen. I næringsarealet i første etasje kommer et konditori med utsalg og servering på deler av torget.

Torget og broen over Store kanal vil på mange måter være inngangsporten til Rolfsbukta og en fortsettelse av kommunens kyststi i området.
Det parkliknende fellesområdet mellom byggene og langs kanalene har vært gjenstand for en betydelig ressursbruk. Ikke bare i planlegging og utførelse, men også i kroner og øre. Plasstøpte betongdekker, plantekasser og kanter i cortenstål, støttemurer og sittebenker i plasstøpt betong og tredekker på bryggene lysdesignes med nedlagt LED-belysning og punktlys.
– Det skal godt gjøres å finne eksempler på andre prosjekter med såpass høy kvalitet på uteområdene. Og med en arkitektur for bygningsmassen der det ikke er valgt de enkleste løsningene eller de billigste materialene, påpeker Fondenes.

Omfattende tilvalg
Kanalbygg 3 og 4 har plassbygde bad, delvis på grunn av de store størrelsene på baderommene og den da medfølgende vekten.
– Men ikke bare derfor. Dette er en kundegruppe som vet hva de ønsker og har lyst til å sette sitt personlige preg på detaljer. Derfor er det et forholdvis stort omfang av tilvalg på kjøkken og bad. For de 50 leilighetene er det totale tilvalget på 16 millioner kroner, noe som gir et snitt på rundt 320.000 kroner i snitt pr. leilighet, sier Fondenes.

To vannføringer
Wegger & Kvalsvik har i sin entreprise hatt den nederste delen av Store Kanal, med en stor foss og flere mindre nivåforskjeller med rennende vann. Kanalsystemet ender i en 75 meter lang del med saltvann, men starter i sør med en fontene plassert i et vannspeil som er ca. 80 meter langt. Men at det er ett sammenhengende vannløp er en illusjon. Den øverste delen er ferskvann som går i en sløyfe i et eget basseng og som stadig resirkuleres. Den nederste er sjøvann som pumpes opp til øverste nivå i fossen. Under brua er det et stort magasin med et teknisk rom som sørger for at vannet renner ned igjen samme sted.
Rambøll Norge har vært rådgiver for flere av fagene, og har også prosjektert kanalsystemene.
Hasic trekker frem nødvendigheten av å ha en byggherre med en god og profesjonell byggeledelse, med raske og korte beslutningsveier, spesielt i et prosjekt med flere kompliserte avhengigheter.
– Utfordringen var å få samspillet til å fungere. Vi var ikke et øyeblikk i tvil om at vi ville klare tidskravet og fremdriften. Men det var seks forskjellige byggesaker, og det skulle lite til for at det kunne stokke seg for oss. Men saksgangen og saksbehandlingene gikk svært glatt, forteller Hasic.
– Jo, vi har hatt et godt samarbeid med kommunen, følger Fondenes opp. – De var behjelpelige med å bidra til at vi fikk en samtidighet i behandlingen av brukstillatelsene. Vi hadde jo krav til Wegger & Kvalsvik om samtidig ferdigstillelse av alle de tre kontraktene. Rekkefølgebestemmelsene hadde ikke gitt brukstillatelse til boligene før kanalen, torget og veisystemene hadde stått ferdig. Alt ble levert i henhold til kontraktenes frister og i henhold til de avtalene vi hadde med våre kunder. Et eksempel er utomhusområdet, der vi rakk å klippe plenene to ganger før overtakelsen. I andre prosjekter hender det at vi ruller ut gressplenen mens ferdigbefaringene pågår, avslutter Fondenes.


Flere prosjekter