Kanalbyen

Foto: Foto: KanalbyenKanalbyen, J.B. Ugland,  a-lab / Dots Foto: , © ByggeindustrienFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: KanalbyenFoto: Foto: Kanalbyen
JBUgland

JBUgland

ALABlogo

ALABlogo

Mlogo

Mlogo

Lindgren

Lindgren

BRGlogo

BRGlogo

HSHlogo

HSHlogo

Bravidalogo

Bravidalogo

Moirør

Moirør

HoemAamodt

HoemAamodt

Seabrokerslogo

Seabrokerslogo

Håelement

Håelement

Boxen

Boxen

Straikjøkken

Straikjøkken

Byggmakkerlogo

Byggmakkerlogo

Det tredje av i alt sju byggetrinn i Kanalbyen på Odderøya i Kristiansand er nå ferdig. De 86 nye leilighetene ligger rett ved sjøen, sentrum og den planlagte kunstsiloen, og alle er allerede solgt.

Fakta

Sted: Kristiansand

Prosjekttype: Boliger og næring

Kontraktsum: 285 millioner kroner inkludert merverdiavgift

Bruttoareal: 11.600 kvadratmeter inkludert parkeringskjeller

Byggherre: Kanalbyen Eiendom

Totalentreprenør: J. B. Ugland Entreprenør

Arkitekt: A-lab

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Rambøll Norge

Rådgivere: RIB, BIM-koordinator: Multiconsult l RIBr, RIG, RIBfy, RIEn: Sweco l RIV: Rivco l RIE: Bravida l RIA: Brekke og Strand l RIVA: Vianova Kristiansand l RIM: COWI l Veibelysning: Lyskonsult

Underentreprenører og leverandører: Baderomskabiner: Boxen l Kjøkken: Strai Kjøkken l Heis: TK Elevator l Ventilasjon og blikkenslager: Ulstein l Rørlegger: Moi Rør l Elektro: Bravida l Fjernvarme: Agder Energi Varme l Stikking og landmåling: Hoem og Aamodt Oppmåling l Grunnarbeider: TT Anlegg l Utomhus: Vågen & Hansen Utemiljø l Peling: Seabrokers Fundamentering l Betongarbeider, betongsaging og kjerneboring: BRG Entreprenør l Plattendekker: Veidekke Prefab l Stålarbeider: Sørmaskinering l Prefab betongtrapper og balkonger: Hå Element l Utvendig tømrer: HSH Entreprenør l Innvendig tømrer, utvendig solavskjerming: GHV l Malerarbeider: Br. Jakobsen l Mur, puss, flis: Murmester Lindgren l Branntetting: Agder Brannsikring l Lydgulv og avretting: Gulventreprenøren l Parkett: Skau l Dører, vinduer, byggevarer: Byggmakker l Glass/alu: Tore Andersen l Røykluker: Velux Commercial Bramo l Lås og beslag: Låssenteret Kristiansand l Trapper og rekkverk: Sørlandet Montasje l Fiber/TV: Fiber Sør l Stillas: NSE Fagstillas

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Kanalbyen blir en ny bydel i Kristiansand-målestokk. I alt skal det bygges opp mot 650 til 700 nye boliger fram mot 2030, og vi har nå ferdigstilt tre av byggetrinnene. De inneholder 300 boenheter og et lite næringslokale i hver ende, sier daglig leder Sven Erik Knoph i Kanalbyen Eiendom AS.

Det første byggetrinnet ble ferdig i 2019, det andre i 2020 og det tredje overleveres i disse dager.

Siste byggetrinnet ut består av seks bygg med i alt 86 leiligheter. I ett av byggene åpner også en vinbar i første etasje, rett ved bryggekanten.

– Tanken bak vinbaren er å ha møteplasser i hver ende av tomten. I byggetrinnet som er ferdige i motsatt ende av eiendommen, er det tilrettelagt for restaurant, hvor vi jobber med å finne en driver, sier Knoph.

Kanalbyen er et tidligere havneområde, og ligger rett i nærheten av både sjøen, sentrum, turområder, Kilden teater og konserthus og den planlagte kunstsiloen i Kristiansand. Knoph påpeker at det også er lagt vekt på å skape gode uteområder rundt byggene. De har blant annet etablert en ti meter bred kanal som åpnes i disse dager. Der kan både beboerne og andre padle i kajakk og kjøre småbåter.

– Alle boligene i første etasje har markterrasse, som selvfølgelig er private. Ellers er alle områdene på bakkeplan tilgjengelig for allmennheten. Vi har også bygd et parkområde på Odderøya samtidig med tredje byggetrinn, med både ballbinge, lekeplass og grillmuligheter. Det er åpent for alle, sier han.

Vestvendt mot sjøen

De seks byggene i tredje byggetrinn er i fra fire til seks etasjer, og utgjør et totalareal på 11.600 kvadratmeter inkludert parkeringskjeller.

Byggene har mellom ti og 20 leiligheter hver, som strekker seg i størrelse fra 40 til 160 kvadratmeter.

– Det er fra to- til fireromsleiligheter, og stor variasjon i størrelse. De fleste ligger på mellom 60 og 100 kvadratmeter, sier Knoph og beskriver standarden som meget god.

– Leilighetene har egne ventilasjonsanlegg, vannbåren varme og energieffektive løsninger. Ellers har de moderne standard med baderomskabiner, store kjøkken med full hvitevarepakke, nedsenket himling i gips, parkett og store vindusflater, legger han til.

Alle boligene har prefabrikkerte balkonger med glassrekkverk. De fleste er på mellom 12 og 14 kvadratmeter. Noen få boliger har også private takterrasser.

– Ett av byggene har en felles takterrasse for beboerne i byggetrinnet. Det er også verdt å legge til at byggene ligger flott til. De ligger vestvendt mot sjøen, og det er lagt vekt på både solforhold og skjerming for vind. Mange av boligene har veldig fin sjøutsikt, sier Knoph.

Varierte fasadematerialer

Alle byggene i prosjektet er tegnet av arkitektselskapet A-lab. Knoph sier det er valgt varierte fasadematerialer, med teglstein i ulike farger, trekledning og bygningsplater.

– Det er lagt vekt på variasjon, men man skal likevel kunne se at byggene er en del av samme prosjekt. De står i stil til hverandre, både med tanke på fasadematerialer og uttrykk, men det er variert utforming, fargevalg og leilighetsmiks, sier han.

God respons

Byggene i prosjektet har en stor felles parkeringskjeller, med sportsboder, sykkelparkeringsplasser og bilparkeringsplasser. Det er nedgang med heis fra alle oppgangene og ned til kjelleren.

Han legger til at de er veldig godt fornøyde med responsen i markedet.

– Prosjektet er blitt tatt godt imot. Alle leilighetene er solgt, og kjøperne er alt fra 20 til 80 år gamle. Snittalderen er rundt 50 år, så det er godt spenn. Vi har vært opptatt å ta kjøperne godt imot og følge opp eventuelle feil og mangler. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger så langt, sier han.

Knoph forteller at salget for neste byggetrinn også går bra.

– Vi har påbegynt neste byggetrinn i Kanalbyen. Det er tre høyhus på 13, 14 og 15 etasjer, som vi kaller De tre søstre. De skal være ferdig sommeren 2025, og vi har allerede solgt 91 av 106 boliger, sier han.

Hyppige byggemøter

Kanalbyen Eiendom AS eies av Kristiansand Havn KF, J. B. Ugland Eiendom AS og Vedal Utvikling AS.

Det er datterselskapet J. B. Ugland Entreprenør AS som har fått jobben som totalentreprenør.

– Det er samme totalentreprenør som står bak samtlige byggetrinn, og det er mange gjengangere både blant underentreprenører og andre samarbeidspartnere. Det har mange fordeler. De kjenner prosjektet godt, og vi samarbeider veldig bra, sier han.

Knoph forteller grunnarbeidene for Kanalbyen, med riving av eksisterende bygg og tilrettelegging for ny infrastruktur som vann og avløp, startet i 2016. Så startet utbyggingen av første byggetrinn i 2017.

Arbeidene med tredje byggetrinn startet opp i mars 2021. Knoph sier byggeprosessen har gått som planlagt, og følger både tids- og budsjettrammene.

– Grunnen til det er god organisering og tett oppfølging. Vi har jobbet tett og godt med utførende entreprenør, lagt gode fremdriftsplaner og hatt hyppige byggemøter, sier han

Samme underleverandører

Prosjektleder Espen Domaas i J.B. Ugland Entreprenør mener også det er en stor fordel for Kanalbyen at det i hovedsak er de samme aktørene som gjennomfører samtlige byggetrinn.

– Vi har vært med siden 2016, og har et veldig godt samarbeid med byggherren. Vi har også med oss stort sett de samme underentreprenørene, som alle kjenner prosjektet godt. Det gjør det lettere å planlegge, og sørger for god kontinuitet i arbeidene, sier han.

Domaas bekrefter at både oppstarten og avslutningen av tredje byggetrinn har gått som planlagt.

– Vi har fulgt planene, men det har oppstått flere utfordringer underveis. Det har blant annet vært utfordringer med forurensede masser under fundamenteringen og logistikk. Vi bygger også tett inntil eksisterende boliger, og må derfor ta hensyn både når det gjelder støy, støv og transport, sier han.

– Ellers har krigen i Ukraina ført til forsinkelser av enkelte leveranser, som stål og parkett. Med OK byggetid og god dialog med beboerne har vi likevel løst utfordringene på en god måte, legger han til.


Flere prosjekter