Kanalbyen

Foto: J. B. Ugland EntreprenørFoto: J. B. Ugland EntreprenørFoto: J. B. Ugland EntreprenørFoto: J. B. Ugland EntreprenørFoto: J. B. Ugland EntreprenørFoto: J. B. Ugland EntreprenørFoto: J. B. Ugland EntreprenørFoto: J. B. Ugland EntreprenørFoto: J. B. Ugland EntreprenørFoto: J. B. Ugland EntreprenørFoto: J. B. Ugland Entreprenør

Det første av i alt sju byggetrinn i Kanalbyen på Odderøya i Kristiansand er nå ferdig. Alle partene har jobbet sammen for å sikre en god start for boligutbyggingen som etter planen skal vare til rundt 2030.

Fakta

Sted: Kristiansand

Prosjekttype: Totalentreprise

Entreprisekostnad: Ca. 450 millioner kroner inkl. infrastruktur

Bruttoareal: 16.400 kvadratmeter

Byggherre: Kanalbyen Eiendom

Totalentreprenør: J. B. Ugland Entreprenør

Arkitekt: A-lab

Landskapsarkitekt: Rambøll Norge

Rådgivere: RIB og BIM: Multiconsult l RIV: RIVCO l RIE: Rambøll Norge l RIA: Sinus l RIByfy, RIBr, RIG og RI hydraulikk: Sweco Norge l RIVA: Vianova Kristiansand l RI Veibelysning: Lyskonsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Hoem og Aamodt Oppmåling l Grunnarbeider: Heldal entreprenør l Utomhusanlegg: Vågen & Hansen Utemiljø l Peling: Seabrokers l Betongarbeider: BRG Entreprenør l Betongtrapper og -balkonger: Hårr Betong l Glassfasader: Tore Andersen l Rekkverk og ståltrapper: Glass og metall l Tømrerarbeider utvendig: HSH Entreprenør l Tømrerarbeider innvendig: GHV l Taktekking: IcopalTak l Maler: Br. Jakobsen l Gulvavretting: Gulventreprenøren l Parkett: Proffparkett l Vinduer, dører, lås og beslag: Optimera l Fiber/TV: Get l Murarbeider: Murmester Lindgren l Rørlegger: Moi Rør l Ventilasjon, blikkenslager: Ulstein l Fjernvarme: AE Varme l Elektro: Bravida Norge l Brannisolering: Agder brannsikring l Solavskjerming: Bico bygg og innredning l Heiser: ThyssenKrupp Elevator l Baderomskabiner: TrivselBo Bad l Kjøkken: Strai Kjøkken l Stillas: Stillasfag

– Dette er ikke et boligprosjekt. Vi bygger en ny bydel, sier daglig leder Sven Erik Knoph i Kanalbyen Eiendom AS.

Odderøya, like ved Kristiansand sentrum, er regnet som et av de mest attraktive nye boligområdene i sørlandsbyen. Det er planlagt mellom 700 og 800 nye boliger her og det er mange salgsargumenter å ta av.

I tillegg til den umiddelbare nærheten til sjøen, sentrum og fine turområder, blir de som nå flytter inn nærmeste nabo til den planlagte kunstsiloen.

Kornsiloen fra slutten av 30-tallet vant pris for sin arkitektur da den var ny, men har forfalt i løpet av tiårene som har gått. I løpet av de neste årene skal den vernede siloen rehabiliteres og ifølge Sørlandets kunstmuseum bli et kraftsenter for kunst. Også Kilden teater og konserthus ligger like ved. Grunnen til at området har fått navnet sitt, er at det gjennom området kommer en kanal.

80 av 126 leiligheter solgt første dag

Kanalbyen Eiendom AS eies av Kristiansand Havn KF, J. B. Ugland Eiendom AS og Vedal Utvikling AS. Det er datterselskapet J. B. Ugland Entreprenør AS som har fått jobben med å bygge. De elleve byggene som sammen utgjør trinn 1 har et totalareal på 16.400 kvadratmeter. Parkeringskjelleren er på 3.500 kvadratmeter.

Grunnarbeidene startet i 2016 med riving av eksisterende bygg og tilrettelegging for helt ny infrastruktur i grunnen som vann, avløp og høyspentkabler.

– I bakken var det en god del forurenset masse som måtte behandles, så det krevde litt ekstra logistikkarbeid i starten. Noe var av en slik forurensingsgrad at massen måtte leveres til mottak for bearbeiding, mens annet kunne gjenbrukes til visse formål, sier prosjektleder Espen Domaas i Uglands entreprenørselskap.

Videre ble det fundamentert med rundt 4.000 løpemeter med stålkjernepeler til fjell. På toppen er det nå reist elleve bygg på mellom fire og seks etasjer. Totalt er det 126 leiligheter i det første trinnet hvorav 117 i skrivende stund er solgt. Leilighetene har størrelser fra 33 til 148 kvadratmeter.

– Vi er veldig fornøyd med responsen i markedet så langt, sier byggherre Knoph og legger til at hele 80 leiligheter gikk på første salgsdag.

På taket er det to store felles takterasser. I tillegg til boenhetene er det på bakkenivå to næringsarealer på tilsammen 300 kvadratmeter.

En sjøurban bydel

Byggene i Kanalbyen tegnes av det Oslo-baserte arkitektselskapet A-lab. Fasadematerialene varierer mellom teglstein i ulike farger, puss, bygningsplater, aluminium og selvgrånende trekledning.

– Det at byggene har variert utforming bidrar til opplevelsesrikdom og en menneskelig skala, sier sivilarkitekt Tonje Løvdahl.

I arbeidet har de flettet sammen urban arkitektur og den naturlige rammen som sjøen utgjør. Det er også lagt stor vekt på å skape uterom med gode kvaliteter.

– Kanalen i midten tilfører en ny kvalitet i området og har gjort det mulig at bydelen kunne utformes med fokus på lokalklima, dynamiske og opplevelsesrike byromsekvenser, gode naboskapsmiljøer, variert arkitektur og ulike møteplasser, sier Løvdahl.

Hun trekker fram samarbeidet med Lin Skaufel i Everyday Studio i utviklingen av reguleringsplanen og første byggetrinn for å lykkes med dette.

– Kanalbyen er noen steder åpen og sosial, og noen steder lun og skjermet. Uterommene inviterer til både privat avslapping og sosiale møter, med tydelige grenser mellom de private, halvprivate og offentlige sonene, sier sivilarkitekten.

Byrommene, landskapet og arkitekturen skal spille like store roller i denne bydelen. Det ligger inne krav fra kommunen om relativt store oppgraderinger av uteområdene i nærheten. Blant annet bygges det en ny peisestue på Odderøya, samt en ganske omfangsrik kvartalslekeplass.

– Summen blir en helt spesiell sjøurban bydel med et mangfold av boliger, byrom og en tydelig arkitektonisk identitet, sier Løvdahl.

Avgjørende med god start

Trinn 1 som er bygget etter TEK 10 har plassbygde konstruksjoner, samt ferdige badekabiner. På det meste har 150 personer vært i sving på byggeplassen. I samspillet mellom hovedaktørene i prosjektet er det lagt et åpen bok-prinsipp til grunn med innsyn i hverandres arbeid.

– Når vi kan jobbe åpent blir arbeidet veldig fleksibelt. Vi prøver å hjelpe hverandre med de ulike utfordringene. For eksempel når det kommer kunder sent inn i prosessen strekker vi oss lenger enn det som kanskje er vanlig for totalentreprenører for å la dem gjøre sine individuelle tilpassinger, sier Domaas.

– Det er viktig for alle parter å få en god start på utbyggingen av Kanalbyen. Når vi nå har åpnet området blir det synlig for potensielle nye kunder å se hva slags arbeid vi gjør. I tillegg er fornøyde kunder de beste ambassadørene vi kan ha, sier daglig leder Knoph i Kanalbyen Eiendom AS.

I et sentralt område med så mange kvaliteter kan man se for seg at leilighetene skulle bli forbeholdt til dem med tjukkest lommebøker. Stor variasjon i leilighetsstørrelser og priser skal motvirke dette.

– Vi er opptatte av å få en variert sammensetning av beboere i området, og det har vi så langt klart, sier Knoph.

Kundene som har flyttet inn til nå har en snittalder på rundt 50 år og aldersspennet er fra 20 til 80 år.

Måtte ta hensyn til teaterforestillinger og tidevann

Prosjektlederen forteller om sterkt fokus på fremdrift og detaljert planlegging i prosjektet.

– Vi har planer på ulike nivåer, fra overordnede hovedplaner til detaljerte dagsplaner for den enkelte enhet. Vi har brukt enorme ressurser på planlegging av fremdrift, men det får vi igjen for i form av effektiv gjennomføring og fornøyde prosjektdeltagere, sier prosjektleder Domaas.

Mange av leverandørene fra første byggetrinn får være med til trinn to, og tar derfor med seg erfaring og gode relasjoner seg imellom inn i nye oppgaver.

– For hvert trinn vi gjennomfører kommer vi bare til å få mer og mer glede av det grundige arbeidet som er gjort med å tune og trimme samarbeidet og fremdriftsplanleggingen, sier Domaas.

I tillegg til å ta hensyn til trafikken som går gjennom Kanalbyen til renseanlegget på Odderøya, måtte arbeidet også koordineres med en av de nærmeste naboene – Kilden teater og konserthus.

– Vi kan jo ikke bare ta strømmen eller sprenge i fjell midt i teaterforestillinger eller symfoniorkesterets konserter. Det har blitt en del koordinering med Kilden, men samarbeidet har vært godt, sier Domaas.

Kanalen som nå er halvveis gravd ut har også gitt noen utfordringer i byggeprosessen.

– Prefabrikerte betongelementer som skulle monteres på kotenivå minus to ved kanalen var krevende. Vi brukte fangdammer og kraftige pumper for å kunne jobbe tørt. Vi måtte ta hensyn til tidevannet som gjorde at vi en dag kunne jobbe greit ved lavvann, mens vi neste dag måtte holde igjen arbeidet på grunn av høyvann, sier Domaas.

I HMS-arbeidet har det vært spesielt fokus på arbeid i høyden på den værutsatte tomta. Sikre, gode stillaser har vært prioritert. Sorteringsgraden på avfall ligger rundt 80.

Sterk konkurranse

Tilbakemeldingene fra kundene som nå har kommet på plass er meget positive, noe som kan bli viktig for det videre arbeidet og salget på Odderøya. Totalt skal det bygges rundt 700 boenheter i Kanalbyen. Det er bygget mange boliger i Kristiansand de siste årene og flere er på vei. Konkurransen om kundene er derfor sterk.

– Vi tror på de kvalitetene vi legger i leilighetene og som dette området har å tilby, og ser frem til å arbeide videre med å lage en fantastisk ny bydel her i løpet av det neste tiåret, sier Knoph.


Flere prosjekter