Geir Frøholm mener PRIME, eller Prosjektintegrert mekling, er godt egnet for store entrepriseprosjekter. Da kobler man inn en ekspertmekler, eller utnevner et meklingsutvalg.

Kan spare enorme summer med mekling

Advokatforeningen mener det kastes bort alt for mye tid og penger på rettssaker innen bygg- og anleggssektoren. De vil heller trappe opp bruken av løpende konfliktløsning.

Stadig flere byggeprosjekter ender med kompliserte og dyre sluttoppgjørstvister, som behandles over flere år i rettssystemet. Geir Frøholm, leder av Advokatforeningens meklingsutvalg, mener konflikter mellom byggherrer og entreprenører heller bør håndteres underveis i byggeprosessen.

Han sier såkalt Prosjektintegrert mekling (PRIME) kan hjelpe partene styre unna rettssalene, og heller løse konflikter når de oppstår.

– Tanken bak PRIME er å engasjere en ekspertmekler, eller et meklingsutvalg, som følger byggeprosjektet fra start til slutt. Det er med representanter fra begge parter samt en nøytral leder, og målet er at de skal løse konflikter fortløpende. De har regelmessige møter og tar tak i uenigheter umiddelbart, sier Frøholm, som er en av Norges mest erfarne advokater innen entrepriserett.

– Når man har løpende diskusjoner mens konfliktene er ferskvare, er det mye lettere å komme fram til løsninger. Da er forhandlingsklimaet mer åpent, bevisførsel enklere og partene er mer interessert i å bare bli ferdig med sakene, legger han til.

Posisjonerer seg for tvister
I mange byggeprosjekter venter man imidlertid med å ta opp konflikter til prosjektet er ferdig. Da skjerpes ofte tonen betydelig.

– Ofte akkumuleres mange saker til slutt, som resulterer i et komplisert og tidkrevende sluttoppgjør. Da hardner frontene og det kan bli rettslige oppgjør. Domstolene må ta seg av mange unødvendige saker, som kunne vært løst mye tidligere. Det er en belastning for rettsapparatet, sier Frøholm.

Ronny Lund, som er en av Norges ledende advokater på entrepriserett, prosedyre og tvisteløsning, er også medlem i Advokatforeningens meklingsutvalg.

Han mener det er en tendens i den norske byggenæringen at flere aktører nærmest fra dag én posisjonerer seg for en mulig sluttoppgjørstvist.

– Det er en uheldig utvikling som vi har sett forsterke seg de senere årene. Det oppstår ofte konflikter som ender i rettsapparatet, og man må stille seg spørsmål om det er gunstig ressursbruk. PRIME kan være et svar på denne tendensen, sier Lund.

Ronny Lund

Enorm ressursbruk
Han har forståelse for at noen er skeptiske til å engasjere mekler før en konflikt har oppstått, men påpeker at løsningen kan spare partene for mye tid og penger. Bare én tvist i retten koster fort flere millioner kroner.

– Vi ser flere eksempler på at store prosjekter med PRIME gjennomføres uten sluttoppgjørstvister. Meklingen løser opp i konflikter og man slipper den til dels enorme ressursbruken på kostbare og krevende rettsprosesser, sier Lund.

I blant annet Bjørvika-prosjektet ble det brukt PRIME. Ifølge Advokatforeningen ble flere titalls saker tatt opp i løpet av prosjektperioden. Alle ble løst uten å bruke rettsvesenet.

– At store prosjekter gjennomføres uten sluttoppgjørstvister er dessverre nesten litt uvanlig i norsk sammenheng, sier Lund.

Erfarne meklere
Morten Tveten, som er tidligere direktør i Rambøll med ansvar for juridiske forhold, mener en suksessfaktor for PRIME er at de bruker meklere med kompetanse og erfaring fra bransjen.

Morten Tveten

Han sier de derfor bruker mindre tid på å sette seg inn i problemstillinger. Som sertifiserte meklere av Advokatforeningen, er de også spesialtrent til å finne løsninger begge parter kan leve med.

– Meklerne har en fot innenfor bransjen og forstår «stammespråket». Det er viktig at de spiller en aktiv rolle, løsner på stemningen og bryter isen under en konflikt. Samtidig skal de være tydelige og utfordrende, sier Tveten.

Frøholm legger til at stadig flere får øynene opp for PRIME, men at løsningen egner seg best for store bygg- og anleggsprosjekter.

– Det koster en del å holde et slikt råd i live, så det blir forbeholdt store prosjekter. Med all samferdselsutbyggingen som skal skje framover, kan det absolutt være bruk for løsningen. Der er det store summer å spare, sier han.