Kan spare en milliard i sykelønn

Mens regjeringen, LO og NHO krangler om sykelønnsordningen, mener forskere at staten kan spare en milliard kroner i året ved hjelp av noen enkle grep.

Rundt halvparten av alle som er sykmeldt har plager med rygg og muskelsmerter, og forskerne mener at helsetjenesten med enkle grep kan få folk tilbake i jobb, skriver Nationen. I et forsøksprosjekt som ble gjennomført i Hedmark i en periode på tre år, ble halvparten av alle med rygglidelser i regionen og som hadde vært sykmeldt mer enn 12 uker, først undersøkt for å utelukke alvorlig sykdom, deretter fikk de enkle råd fra både lege og fysioterapeut om å holde seg i fysisk aktivitet. Etter at forsøksprosjektet var gjennomført, viste det seg at det offentlige hadde spart seks millioner kroner i sykepenger, på gruppen som hadde fått hjelp ved enkle grep, sammenlignet med dem som ikke fikk tilbud om hjelp. Forskningsdirektør Hege R. Eriksen, leder av Unifob helse, som er tilknyttet Universitetet i Bergen, har regnet ut at på nasjonalt nivå kan dette bety besparelser på en milliard kroner. Men hun er sjokkert over at regjeringen er så lite opptatt av å benytte seg av forskningskompetansen på dette området: Det er en intens motvilje mot å bruke penger på å forske på dette. I stedet hopper man på det ene forslaget etter det andre, sier Eriksen.