Kan bli streik til helgen – sjekk hvem det gjelder i byggenæringen

LO har varslet at de vil ta ut i overkant av 23.500 i streik fra helgen dersom de ikke blir enige med NHO om årets lønnsoppgjør.

Disse kan bli tatt ut i streik

LO-medlemmene som blir tatt ut i streik, strekker seg over flere bransjer, viser den fullstendige listen. Blant annet bygg og anlegg.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, sier Følsvik.

En streik vil trolig føre til at alle rutebusser står, opplyser YS.

Bussjåfører over hele landet kan bli tatt ut i streik til helgen hvis det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. En rekke ferjestrekninger rammes også.

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5.500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

I tillegg varsler LO at de vil ta ut i overkant av 23.500 medlemmer i streik, flere av dem innen buss- og transport. En rekke ferjesamband rammes også.

LO og YS har tirsdag sendt sine varsler om plassfratredelse i det første streikeuttaket til Riksmekleren og NHO.

Bakgrunnen er årets lønnsoppgjør som det mekles om hos Riksmekleren fra fredag av. Fristen utløper ved midnatt natt til søndag 11. april.

– Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra klokken 6, søndag 11. april, opplyser LO.

En eventuell streik kan etter hvert også bli utvidet.