Kan bli større underskudd på boliger i hovedstaden

Gjennom mange år har for få boliger i Oslo medført en kraftig prisstigning, spesielt for de mindre boligene i sentrumsområdet. En lav igangsetting av nye boliger den senere tiden, og ikke minst i mars, medfører at det igjen kan bygge seg opp mot en kraftig økning av boligprisene i hovedstaden.