Illustrasjonsfoto.

Kan bli rekordår for asfalt

Et godt første halvår legger grunnlaget for det som kan bli et rekordår for norske asfaltprodusenter.

Asfaltstatistikken, som blir utarbeidet av EBA, viser at det ble produsert drøye to millioner tonn asfalt i de seks første månedene av året. Det er en oppgang på knappe 200.000 tonn sammenlignet med fjor.

– Asfaltentreprenørene produserer for fullt, så hvis været holder seg bra mot slutten av sesongen er det ikke umulig at dette blir et rekordår for asfaltprodusentene, sier Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA.

LTA øker

– Det er også gledelig å se at satsingen på lavtemperaturasfalt (LTA) fortsetter. I fjor utgjorde LTA cirka fem prosent av totalproduksjonen. I år er målsettingen å doble dette og det ser det ut som vi kan klare, fortsetter han.

I første halvår ble det produsert 140.000 tonn lavtemperaturasfalt i Norge. I Samme periode i fjor ble det produsert 86 tonn LTA.

Statistikk uten navn

EBA har nå valgt å sende ut asfaltstatistikken uten entreprenørnavn og produksjonen i hver enkelt bedrift. Arne Aakre begrunner det med at de ønsker å være på trygg grunn i forhold til konkurranseloven.

– Vi har ikke fått noe påpakning om å kutte ut navnene og asfaltentreprenørene har heller ikke noe imot at tallene distribueres i en slik statikk, men det er for å være føre var i forhold til konkurranseloven, sier Aakre.