Kampen om folkene

Vi lever i en spesiell tid, med kriser som omkranser oss innen flere felter. Disse utfordringene preger i stor grad også byggenæringen. Men midt oppe i den krevende tiden må vi ikke glemme de mer langsiktige utfordringene, og innen bygg og anlegg blir nok ikke knapphetsfaktoren i tiden fremover få oppgaver eller mangler på byggevarer – men mangel på kompetanse og arbeidskraft.