Kampen om folkene

Det er for tiden høy aktivitet i byggenæringen, og det er varslet jevnt god produksjon også i tiden fremover. En av de store utfordringene blir å få fatt i flinke folk til å utføre jobbene.