Kalkylesjef og prosjektutvikler

Ø.M. Fjeld er en ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsaktør på Østlandet med hovedkontor på Kongsvinger og regionkontorer på Romerike og Hamar, samt våre datterselskaper Asker Entreprenør, Evensen & Evensen og Wito.

Ø.M. Fjeld er en familieeid virksomhet med lokal forankring som har historie tilbake til 1948. Entreprenørvirksomheten i Ø.M. Fjeld sysselsetter rundt 500 ansatte, og vil i 2018 omsette for rundt 2,7 mrd kroner. Region Romerike er lokalisert på Jessheim og omsetter for rundt 800 mill i året. Vi har 45 funksjonærer og mange spennende prosjekter under utførelse. Alt fra store boligprosjekter, offentlige bygg og næringsbygg. Markedet på Romerike vurderes som meget bra og regionen har en ordrereserve på 1,4 MRD.

Firma Ø.M. Fjeld
FylkeAkershus
Søknadsfrist15.06.2019

Har du erfaring med å utvikle og kalkulere større byggeprosjekter? Trives du med å være med i tidligfase og skaffe jobber, og har du en involverende, tydelig og motiverende lederstil? Da er Ø.M. Fjeld klare til å ta deg i mot. Er du ambisiøs, pliktoppfyllende og løsningsorientert, vil du få mange utviklingsmuligheter.

Kalkylesjef:

Som kalkylesjef vil du ha ansvar for enheten kalkyle/prosjektutvikling som både utvikler prosjekter sammen med byggherre og kalkulerer og gir tilbud på byggeprosjekter.

 • Lede prosjektutvikling og kalkylearbeidet i region Romerike. Våre prosjekter ligger i størrelsen 50-500 mill og omfatter leilighetsprosjekter, næringsprosjekter og offentlige bygg.
 • Sørge for gode samspillsprosesser i tidligfase, kvalitetssikrede kalkyler og gjennomarbeidede tilbud i hht de frister som gjelder.
 • Bistå i kontraktsforhandlinger og sørge for god erfaringsutveksling mellom kalkyle og prosjekt.
 • Delta i regionens ledergruppe.

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør med god innsikt/erfaring fra entreprenørbransjen.
 • Være en løsningsorientert lagspiller, med gode evner til å kommunisere, lede og motivere.
 • Skaper tillit og gode relasjoner både eksternt og internt.

Prosjektutvikler:

 • Gjennomføre samspill i tidligfase sammen med bla. byggherre, arkitekter og rådgivere i hht de prosedyrer og sjekklister ØMF har utviklet.
 • Sørge for god kompetanseoverføring mellom våre ulike faser i prosjektene.
 • Oppdatere og ajourholde nøkkeltall.
 • Delta i kalkylearbeid og tilbudsutforming.

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør med erfaring fra entreprenørbransjen, manglende utdanning kan kompenseres med relevant erfaring.
 • Grunnleggende datakunnskaper med god innsikt i relevante dataprogrammer for bransjen.
 • Er innovativ og framoverlent mht å finne de mest optimale løsningene.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingene byr på store muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling.

Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår i en organisasjon med kort avstand til beslutningene og gode muligheter til å påvirke din egen hverdag.

Kontaktpersoner:

For ytterligere informasjon om stillingene kan du kontakte

Ole Johan Krog (regionleder Romerike) på 459 06 813// olkr@omfjeld.no

Søknader sendes samme e-postadresse.

Søknadsfrist:

Snarest og senest innen 15. juni 2019.

Vis flere stillinger: