Kaigaten 4

Brødrene Ulveseth AS har rehabilitert det tidligere bankbygget i Kaigaten i Bergen, som skal leies av Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. 

Kaigaten 4

Sted: Bergen sentrum

Prosjekttype: Kontorbygg, rehab

Kontraktssum eks mva: 68 millioner kroner

Bruttoareal: 7.300 kvm

Tiltakshaver: MNG Holding

Byggherreombud: Rambøll

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Arkitekt: LINK Arkitektur

Rådgivere: RIB: Siv ing Tore Nygård l RIV og RIE: Structor Bergen | RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Rivning:
R3 l Stålkonstruksjoner: Alsaker l Taktekking: Fløysand Tak l Vinduer og glassfasade: Hole Glass l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Blikkenslager: Os Blikk l Tømrer: Moelven Modus l Maler: BHB l Tepper og gulvbelegg: Magnus Stigen l Rensing av fliser: Sæthre Stenindustri l Sanitæranlegg og varme/kjøling: Bergen Rørteknikk l Elektro: Torsvik Elektro l Ventilasjon: Bergen Air l SD-anlegg: Celsius Teknikk l Heiser: Thyssenkrupp Elevator l Sentralstøvsuger: T Bruvik l Branntetting: Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Brann og Sprinklerteknikk l Lås og beslag: Hole Lås l Matter: Renholdssoner l Storkjøkken: HTH Kjøkkenforum Bergen l Stillas: STS Stillasservice

Tiltakshaver er MNG Holding AS, og LINK arkitektur har planlagt den nye innredningen. Brødrene Ulveseth har utført rehabiliteringsjobben i en totalentreprise.

Bygget har fem etasjer over bakken og en kjelleretasje. Samlet areal er på 7.300 kvadratmeter. Totalkostnaden er på 68 millioner kroner (eks. mva.). Byggestart var 4. april i år, og deler av bygget er tatt i bruk.

Bygget stod ferdig i 1985 og var fra da til i fjor høst hovedkontor for Sparebanken Vest.

– Hele bygget ble strippet ned. Alle vinduer og taket er skiftet, og alle tekniske installasjoner er nye. Etter rehabilitering rommer bygget cirka 200 kontorarbeidsplasser, det meste i form av cellekontorer, sier avdelingsleder Inger Kristin Ulveseth i Brødrene Ulveseth.

Det blir publikumsinnganger på hjørnet mellom Kaigaten og Peter Motzfeldts gate og fra hjørnet mellom Peter Motzfeldts gate og Nordre Grønnevollen. Ansatte får inngang fra Markesmauet. I hver etasje er det sosiale soner med kjøkken. Hele bygget har fått universell utforming.

Krevende betongsaging

Inger Kristin Ulveseth sier at rehabiliteringen har gått veldig bra, til tross for en beliggenhet midt i Bergen med Bybanen som nærmeste nabo og meget kort byggetid.

– Rehabilitering av 7.300 kvadratmeter på seks måneder gikk bra med kjempeinnsats fra våre og underentreprenørers medarbeidere. Den største utfordringen var saging av drøyt 70 cm tykke
hvelvvegger av betong. Hver hvelvdør veide seks tonn og ble løftet ut med kran. Hvelvdøren i kjelleren står igjen. Det var for vanskelig å få den ut av bygget, sier Ulveseth.

Ifølge Inger Kristin Ulveseth har det vært godt samarbeid med byggherre og underentreprenører i prosjektet. Prosjektleder Oddvar Valøen berømmer byggherren for å forstå seg på arbeid og for å skjønne behovet for raske avgjørelser. Han sier at Brødrene Ulveseth har lagt stor vekt på å være fleksible.

Funksjonelt og effektivt

Gruppeleder Ingeborg Hopland Nestås i Link Arkitektur sier at Kaigaten 4 har vært et spennende renoveringsprosjekt, der arkitektoniske elementer som terrakottafliser på gulv og vinduer/dører med original utforming og fargesetting har vært toneangivende for nye løsninger og fargeholdning.

– Målet med prosjektet har vært å skape funksjonelle og effektive kontorer, med god tilgang til støtterom og møterom. En av etasjene er utformet som aktivitetsbasert kontor, med stor grad av åpne landskapskontor. Øvrige etasjer er med cellekontor. Seksjon for informasjon skal holde til i byggets første etasje, og er kommunens sentrale servicetorg og ansikt utad. Etasjen rommer både publikumsarealer, møterom og kontorarbeidsplasser. For å gi full fleksibilitet for eventuelle senere ombygginger, er kontorskillevegger satt opp mot flytende himling og teppefliser lagt under vegger, sier Ingeborg Hopland Nestås.

Eksisterende trappeløp er tatt vare på, og oppgradert til dagens universelle krav. Heiser er også renovert og fremstår som nye.

Hopland Nestås sier at en nøytral og lun fargeholdning danner basis i interiøret, med en hovedvekt av hvite og lys beige vegger, systemvegger i glass med brungrå profiler og dørblader, varm grå teppefliser og vinyl.

– Vi har i utformingen av interiøret ønsket å ta vare på de kvalitetene i bygget som fremsto som mest tidstypiske, men varige. Herunder de solide klinkerflisene med den klassiske terrakotta-fargen. Teppefliser og systemfronter har fått sine farger for å komplementere disse flisene, og gi en god overgang mellom de nye moderne hvite flatene og de opprinnelige overflatene. For å gi byggets interiør en identitet som synliggjør leietaker Bergen Kommune, har vi fargesatt midtkjernen i bygget i alle etasjer. Her har vi tatt utgangspunkt i typiske bergenshus sin fargepalett, og abstrahert den velkjente husrekken fra Bryggen i Bergen som striper i ulike bredder og nyanser. Byggets mange vinkler har lagt en klar føring for planløsningen, noe som skaper mange unike kontorer som kanskje bryter litt med en klassisk utforming. Dette har blitt gode rom å jobbe i, mye også på grunn av utsikten bygget gir, enten det er utover hustakene i Marken, eller ut mot lille Lungegårdsvannet, utdyper Hopland Nestås.

U-verdi på 0,6

Bygget er vinklet og tilpasset gateløp og reguleringsplan. Bygget har mange skråtak med båndtekking, som er ettersett og reparert der det var behov form det. Den flate delen av taket sentralt på bygget er skiftet og består av q-dekker som er isolert og tekket med takbelegg. Utskiftning skjedde seksjon for seksjon. Betongfasaden er pusset og malt. Alle vinduer er nye og har en U-verdi på 0,6.

Keramiske fliser i den gamle banklobbyen i første etasje er beholdt og skal renses. Ellers i bygget blir det i hovedsak miljø- og allergivennlig teppeflis, samt noe vinyl. Våtrom er flislagt. Bygget har i stor grad fleksible vegger med mye glass og ekstra høye dører. Alle etasjene har systemhimlinger.

Heisene er beholdt men har fått nye dører og nytt maskineri.

Geir Paulsen fra MNG Holding sier at det er bevegelesesensorer for lys i alle kontor og at ventilasjonssystemet er styrt via SD-anlegg med temperatur og CO2-målere på alle kontor. Alle brukere kan individuelt justere temperaturen på sitt kontor.

Rehabiliteringen tilfredsstiller Tek10 på de fleste felt, inkludert bestemmelsene om universell utforming. Oppvarming skjer med radiatorer som er forsynt fra BKKs fjernvarmenett i største deler av bygget. Varmekabler brukes i våtrom og i varmeslynge i fortauet utenfor hovedinngangen. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning og integrert kjøling.