K8 i Stavanger

Foto: Sindre EllingsenFoto: Sindre EllingsenFoto: Sindre Ellingsen.Gulvet i konferansesalen er 5 meter under bakkenFoto: Sindre EllingsenSkanskas prosjektleder Stian Lunde Høgåsen på terrassen utenfor personalkantinen i andre etasje.
Skanskalogo

Skanskalogo

Novaform

Novaform

Venilogo

Venilogo

CoreTech

CoreTech

Teknaconsult

Teknaconsult

Mlogo

Mlogo

ASHlogo

ASHlogo

Lilleland

Lilleland

Spenncon

Spenncon

Elementsalg

Elementsalg

Betongsaging

Betongsaging

Seabrokerslogo

Seabrokerslogo

Opprinnelig var høyhuset i Stavanger planlagt med 26 etasjer over bakken, selv med 16 ruver det. Men i skråningen opp av Breiavatnet, med eldre høyhus som nærmeste naboer, glir det godt inn.

Fakta

Sted: Knud Holms gate 8

Prosjekttype: Kontorbygg med kafé og restaurant

Bruttoareal: 15.331 kvadratmeter

Byggherre: Base Property

Prosjekt- og byggeledelse: Novaform

Bygggherreombud: Stafr

SHA-koordinator: ASH

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktssum eks. mva.: 480 millioner kroner

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects

LARK: Mud

IARK: Linda Gram

Rådgivere: RIB: Core Technology l RIVA: Teknaconsult l RIG: Skanska Norge l RIG miljø/berg: Multiconsult l RIA: Brekke & Strand l SØK, RI Vind: Norconsult l RIBr: Branncon l RIV: Sweco l RIE: Ekrheim Elconsult l RI Heis: HeisConsult l RIEn og bærekraft, klimagassrådgiver, ITB, BREEAM AP/WELL AP: Veni

Underentreprenører og leverandører: Totalteknisk entrepre-nør: Caverion l Tilkomstteknikk: Høyden l Spennarmering: CCL l Heis: Schindler l Fasader: Staticus l Grunnarbeid: TS Maskin l Fundamentering: Seabrokers l Geomatikk: Field Group l Stillas: Pilar l Mur og puss: Murmester Heskje l Taktekking: IcopalTak l Stålarbeider: SL Mekaniske l Betongsaging og kjerneboring: Betongsaging l Tømrer: Harestad Bygg l Brannsikring: Lilleland l Parkett: Bo Andren l Gulvarbeider: Vikeså Golv l Betongelementer: Elementsalg, Spenncon l Storkjøkken: Norrøna l Grunnarbeider: Bjelland Entreprenør l Maskiner og utstyr: UCO l Kontorrigg: West Coast Invest l Forskaling: Doka, Peri l Armering: Kamstål

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Fra K8 er det kort vei til Stavangers kollektivknutepunkt, Vågen, gågater, butikker, kulturinstitusjoner, restauranter og resten av hva byen kan by på. Prosjektet er tilrettelagt spesielt for syklende, med over 400 sykkelparkeringsplasser og egen sykkelheis. Fra restauranten i øverste etasje er utsikten upåklagelig. Takket være byggets plassering er utsikten god allerede fra personalkantinen i andre etasje.

Ting tar tid

Tomten er liten, og ligger trangt til mellom andre høye bygg, tett på en bilvei. Opprinnelig sto Stavanger Misjonskirke her.

Prosessen har vært usedvanlig lang. Allerede da St. Olavskvartalet, K8s nærmeste nabo ble etablert på slutten av 1980-tallet, var det snakk om å rive Misjonskirken og bygge nytt bygg på tomten. Nå er K8 realisert av byggherre Base Property AS, med Skanska Norge AS som totalentreprenør. Offisielt har signaturbygget 16 etasjer, men på grunn av mesanin-etasjer er det flere etasjer, samt tre, nesten fire i bakken. Også under grunnen er det en mesanin-etasje.

Full utnyttelse

Nå har menigheten til Misjonskirken kirkelokaler i K8. Som de eneste brukerne av bygget eier de sin egen etasje. Menigheten har også kirkerom i K8s konferansesal, i U1. Den er lys og åpen, selv om den ligger i grunnen. Årsaken er overlysvinduer langs hele langveggen mot sør.

K8 er direkte fundamentert på fjell. Gropen ble sprengt ned til kote 2,0. Mellom byggegropen og den gamle tunnelen, som går fra togstasjonen til havnen, er det bare 3,2 meter fjell.

U3 og U2 er støpt vanntett. På sørsiden går glasstaket over den øverste kjelleretasjen (U1) helt ut til tomtegrensen.

Sideforskjøvet

K8 består av to like arealutforminger, som er vridd i forhold til hverandre, med en senterkjerne med heis og trapper i midten. Mens U3 inneholder teknisk rom, lager, garderober for ansatte og avfallsrom, er det sykkelparkering, garderober for ansatte og lager i U2. Nabobygget, St. Olavskvartalet, rommer flere etasjer med underjordisk parkering. Fra vestsiden på K8 er det etablert en direkte passasje til parkeringskjelleren i U4 i St. Olavskvartalet. Mot nord følger K8s konstruksjon hele nedkjøringsrampen til parkeringsplassen, og mot øst danner kjørebanen tomtens yttergrense.

Hovedinngangspartiet og de nederste etasjene er trukket noe inn. Så krager bygningskroppen seg ut, for å utnytte tomten fullt ut i etasjene oppover. Fasaden i syvende etasje har de samme linje som kjelleren. Fra 13. etasje er det en forskyvning igjen, med en liten balkong. Grepet med sideforskyvning kompenserer for at bygget som var planlagt høgt og slank, ikke ble godkjent.

Miljø- og energiløsninger

K8 har høye miljøambisjoner og har mål om minimum å bli sertifisert i henhold til Breeam Excellent, og like høye ambisjoner når det kommer til arbeidsmiljøet for de som skal ha arbeidsplassen sin i bygget. Her er ambisjonen Well Standard, en internasjonal sertifisering for helsefremmende bygg.

K8 får fjernvarme fra Lyse, denne benyttes også til varmedrevet kjøling som produseres i bygget. På balkonger i 13. og 16. etasje fordrøyes takvann. Under bakken, mellom bygget og parken på nabotomten, er det etablert et overvannsmagasiner. I tillegg blir det åpen overvannshåndtering, med et vannspeil, i parken.

Kort byggetid

Bæresystem og etasjeskillere er utført som plasstøpte konstruksjoner. Den jobben har Skanska selv utført. Til kjernen i bygget benyttet de et jekkesystem. Innvendige skillevegger er i prinsippet satt opp i stålsviller og stendere, og kledd med gips. Fasaden er bygget av prefabrikkerte elementer i glass og anodisert aluminium fra Hydro-varemerket Wicona. Aluminiumen er i Hydro Circal 75R som består av minimum 75 prosent resirkulert aluminium. Disse er levert og montert av Staticus fra Litauen. Fra første støp til heis-lokket øverst er bygget over 76 meter høyt.

Skanska begynte å forskale bunnplaten i mars 2022. Det siste dekket i plan 16 støpte de i uke 33, i 2023. De første etasjene ble overlevert rett før jul samme år. Da flyttet menigheten inn, tidsnok til igjen å kunne feire jul i eget hus.

Byggesak har spilt på lag

Stian Lunde Høgåsen overtok som Skanskas prosjektleder like før overleveringen av de første arealene. Da var entreprenørene i gang med innredningen av øvrige etasjer.

Frem til overleveringen av hovedetasjene opp til åttende etasje, bortsett fra tre som ikke var ferdige ennå, knyttet det seg utfordringer mht tekniske løsninger i forbindelse med innvilgelse av midlertidig brukstillatelse. Stian Lunde Høgåsen berømmer Stavanger kommune for å ha vært en særdeles løsningsorientert lagspiller.

Mange å forholde seg til

Det siste halvåret har innredning og ferdigstilling vært en kontinuerlig prosess, i kombinasjon med overtakelser. Da byggingen startet var bare noen få leieavtaler inngått. Resten har kommet til underveis. Noen etasjer var også planlagt overlevert som råbygg, men så har Skanska også signert avtaler om ferdigstillelse av disse. Parallelt med byggingen har totalentreprenøren priset og gitt tilbud, signert kontrakter og lagt arbeid inn i fremdriftsplanen, for å kunne ferdigstille til forespeilet dato.

Alle etasjer i skreddersøm

Alle etasjene er utformet etter leietakeres ønsker. I bunn er en kontraktstandard som beskriver standardløsninger. Ut over denne er alt utformet unikt, tilpasset leie-takernes ønsker og behov. Det blir nesten som et nytt prosjekt for hver etasje. Noen leietakere leier to etasjer. Med så mange nye kunder og nye interiørarkitekter blir utformingen, materialvalg og detaljer ekstra spennende. Samtidig mister entreprenørene den muligheten for effektivisering opp-over etasjene, som er vanlig ved standardiserte løsninger gjennom hele bygget.

Et flott resultat

– Vi startet med arbeidet på glassfasadene omtrent på planlagt tidspunkt, men fasadene tok igjen støypen i cirka syvende – åttende etasje, og måtte vente på denne før de kunne fortsette. Det er utfordrende med midlertidige byggeheiser, og å få tett bygg, når du i prinsippet har ei åpen pipe på cirka 200 kvadratmeter som sluser vann inn i bygget helt til topps, sier han.

Prosjektlederen sier de tar med seg lærdom fra prosjektet.

– Ja, vi har gjort oss mange erfaringer, sier han.

Entreprenørene er stolte både over resultatet og lokalene.

Utfordringer i kø

Fordi K8 er et eksklusivt bygg, med kostbare overflater og dyre møbler, stilles det krav til rekkefølgen på ting. Om noe skulle bli skadet undervegs kan etterbestilling fort ta et år. Flere av detaljene, som buede håndrekker av eik i hovedtrappen og buede eikelister langs gulvet, er heller ikke hyllevare.

Skanska har i stor grad benyttet underentreprenører de kjenner fra før. Men med et slikt svært bygg, og spesielt på trang tomt, har det vært utfordrende med mange folk og faggrupper på samme plassen. Bare det å frakte materialer opp, og folk opp og ned via heisene, har krevd sitt. Spesielt har heis-situasjonen vært utfordrende etter overleveringen av de første etasjene.

– Nå når så mye er overlevert er vi opptatt av at bygningsarbeiderne skal finne andre veier inn i bygget, slik at leietakerne i kontorene ikke opplever å arbeide på en byggeplass. I tillegg vil vi skjerme dem mest mulig når vi borer i betong, beskriver prosjektlederen.

Stille-tider

Alt av ventilasjon, tekniske føringer og himlinger skal festes til betong. Det samme skal sviller og spiler, som er gjengangere i alle etasjene.

– Vi har definert tidsperioder hvor vi kan bråke litt mer, så skal vi helst unngå det utenom disse tidene. Vi kan også legge arbeid til helger og kveld. Normalt ville det vært greit. Med en konferansesal hvor det gjennomføres gudstjenester hver helg, og med restaurant både nede og i toppen, er bygget stort sett i bruk. Men vi forsøker å tilpasse oss så godt det lar seg gjøre, forteller han.

Arbeider for samme mål

– Hvor står dere nå?

– Nå overleverer vi etasje for etasje. I tillegg til at kommunen har gjort sitt for at vi skulle lykkes, har vi også vært heldige med en byggherre som jobber på lag. Base har på en veldig fin måte bistått med sitt, innen oppfølgingen av leietakerne. Spesielt nå mot slutten har det vært et godt samarbeid for å få alt på plass. Noen av leietakerne ønsker nok at de slapp å høre på byggearbeidene, men de fleste er svært fornøyd. Og etter denne innsatsen er det kjekt å få positive tilbakemeldinger fra de som har flyttet inn, beskriver Skanskas prosjektleder.


Flere prosjekter